Konsumenckie wiem jak

MAM PRAWO

Zwrot towarów zakupionych przez internet

fot. Fotolia

Coraz częściej i chętniej kupujemy przez internet. Według Raportu E-zakupy 2015 znacząco wzrosła grupa osób, które na e-zakupy wybierają się kilka razy w miesiącu (z 24% dwa lata temu do 32% obecnie). Jeśli dodamy do tego 7% osób, które w sieci kupują nawet kilka razy w tygodniu, możemy stwierdzić, że już co drugi Polak e-zakupy wybiera bardzo często.

Polscy internauci podczas zakupów w sieci zwracają uwagę przede wszystkim na cenę produktu (86%), ale również wiarygodność sklepu lub sprzedawcy (73%) i koszt dostawy (69%). Wciąż ważnymi kwestiami są także czas dostawy (45%), warunki płatności (41%), bądź zwrotu towaru/reklamacji (39%). Dlatego też rozwiązania prawne idą w ślad za szybkim rozwojem zakupów przez internet. Po 25 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące zwrotów towaru i odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Przepisy zostały dostosowane do regulacji obowiązujących w krajach UE.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji, która zawiera informacje o prawach konsumentów do odstąpienia od umowy przy zakupach przez internet bez podawania przyczyny. Wymienia formę i terminy, jakie obowiązują kupujących, a także omawia pewne szczególne przypadki związane z kupowaniem przez internet treści cyfrowych.Aby utrwalić wiedzę na temat zaprezentowanych treści, warto rozwiązać test i sprawdzić, ile wiesz na temat praw konsumenckich dotyczących odstąpienia od umowy i zwrotu towarów przy zakupach przez internet:Materiał opracowany przez grupę Superbelfrzy RP we współpracy z Edunews.pl. Obie instytucje są partnerami platformy edukacji konsumenckiej Komisji Europejskiej - portalu ConsumerClassroom, która jest przeznaczona dla nauczycieli i uczniów w krajach UE: 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna