Konsumenckie wiem jak

MAM PRAWO

Usługi finansowe zawierane na odległość

fot. Fotolia

Usługi finansowe nie są regulowane przez prawo konsumenckie, z wyjątkiem tych zawieranych na odległość, najczęściej przez telefon. Przedsiębiorca ma szczególne obowiązki informacyjne przy zawieraniu tego typu umów, konsument powinien mieć pełną świadomość, na jaką umowę się decyduje i z jakimi kosztami się to wiąże. Jeśli instytucja finansowa nie wywiąże się należycie z obowiązków informacyjnych, konsument ma nieograniczone terminowo prawo do odstąpienia od umowy. Należy pamiętać, żeby dokładnie zapoznać się z przesłaną przez instytucję finansową umową dotyczącą danej usługi, a wszelkie wątpliwości wyjaśnić z doradcą klienta.

Prezentacja przybliża prawa, jakie ma konsument w zakresie zawierania umów finansowych na odległość.


Aby utrwalić sobie poznane treści, zachęcamy do odpowiedzi na kilka testowych pytań:


Materiał opracowany przez grupę Superbelfrzy RP we współpracy z Edunews.pl. Obie instytucje są partnerami platformy edukacji konsumenckiej Komisji Europejskiej - portalu ConsumerClassroom, która jest przeznaczona dla nauczycieli i uczniów w krajach UE:


 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna