Konsumenckie wiem jak

MAM PRAWO

Gwarancja

fot. Fotolia

Jeśli zakupiony przez nas towar okaże się wadliwy lub popsuł się, możemy sprawdzić, czy jest na gwarancji i na tej podstawie reklamować go u producenta. Gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Jej zakres ustala producent, więc pewne wady czy usterki mogą być przedmiotem gwarancji, a inne nie. Najczęściej w gwarancji spotkamy się ze sformułowaniem, że uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji lub wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź - nie podlegają gwarancji. Warto więc zawsze przy zakupie zapoznać się z kartą gwarancyjną.

Obejrzyj animację, z której dowiesz się, jak prawo konsumenckie definiuje gwarancję, jakie informacje powinna zawierać karta gwarancyjna i na jaki okres ochrony gwarancyjnej towaru może liczyć konsument.


Jeśli chcesz sprawdzić, ile zapamiętałeś na temat sposobów reklamacji towarów na podstawie gwarancji – rozwiąż quiz:Materiał opracowany przez grupę Superbelfrzy RP we współpracy z Edunews.pl. Obie instytucje są partnerami platformy edukacji konsumenckiej Komisji Europejskiej - portalu ConsumerClassroom, która jest przeznaczona dla nauczycieli i uczniów w krajach UE:


 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna