Konsumenckie wiem jak

MAM PRAWO

Jakich towarów i usług nie obejmuje prawo zwrotu?

fot. Fotolia

Kupując przez internet lub korzystając z e-usług nie zawsze mamy prawo do odstąpienia od umowy. Istnieje szereg wyjątków, które warto poznać, aby nie być zaskoczonym w momencie, gdy chcielibyśmy dokonać zwrotu i zażądać zapłaconych pieniędzy. Wyjątki te dotyczą między innymi kupowania treści cyfrowych – dostępu do filmów na internetowych platformach czy zakupu gier i muzyki. Pełną listę umów zawieranych na odległość, wobec których nie obowiązuje prawo zwrotu, możemy poznać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (więcej).

Najczęściej zapewne spotkasz się z przypadkami, które przedstawiliśmy w poniższej prezentacji. Zachęcamy do jej obejrzenia, byśmy bardziej świadomie dokonywali zakupów przez internet:Sprawdź swoją wiedzę - które towary zakupione przez internet można zwrócić, a które nie?Materiał opracowany przez grupę Superbelfrzy RP we współpracy z Edunews.pl. Obie instytucje są partnerami platformy edukacji konsumenckiej Komisji Europejskiej - portalu ConsumerClassroom, która jest przeznaczona dla nauczycieli i uczniów w krajach UE:


 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna