Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

Grosz do grosza, czyli... procent składany

fot. Fotolia

Oszczędzanie wcale nie musi być dla ciebie ciężarem. Nie musi wcale oznaczać odkładania co miesiąc dużych kwot pieniędzy. Wiadomo, że nie każdego stać na takie oszczędzanie – bo są inne ważne wydatki, których w każdej rodzinie nie można uniknąć. To co możesz zrobić, to postarać się odkładać grosz do grosza. Uwierz, takie oszczędzanie może się opłacać.

Pamiętaj jednak, że liczy się postawa - warto podejmować codzienny wysiłek regularnego odkładania mniejszych sum. Oto przykład. Załóżmy, że mając już stałe zarobki, decydujesz się na odkładanie w miesiącu na przykład 100 złotych. Oczywiście musisz odkładać w taki sposób, aby pieniądze pracowały dla ciebie – czyli np. na koncie oszczędnościowym w banku.

Co miesiąc wpłacamy kolejną kwotę na nasze konto (w naszym przykładzie po 100 zł miesięcznie), zaś odsetki dopisywane są do rachunku, powiększając tym samym kwotę kapitału, który podlega oprocentowaniu w następnym okresie rozliczeniowym. I tak im większy kapitał podlegający oprocentowaniu, tym wyższe odsetki dopisywane do naszego konta (są one jeszcze wyższe jeśli kapitalizacja odsetek, czyli dopisanie do kwoty na rachunku, występuje częściej niż 1 raz w miesiącu). Uwaga! Taki sam mechanizm działa i przy niższych kwotach – np. 20 złotych odkładanych na konto co miesiąc. W tym wypadku twój zysk z powyższej tabelki wyniesie po prostu pięć razy mniej, ale zawsze będzie to dla ciebie dodatkowy dochód, dzięki twojej zaradności. 

Opisany powyżej mechanizm nosi nazwę „procentu składanego”. Jest to jeden z najefektywniejszych mechanizmów pomnażania oszczędności.

Opisany wyżej mechanizm procentu składanego jest dowodem na to, że oszczędzanie nawet niewielkich kwot się opłaca. Po dwunastu miesiącach oszczędzania 100 złotych miesięcznie stan twojego konta wynosi jeszcze niewiele – 1226 (czyli czysty zysk 26 złotych), ale już po pięciu latach (60 miesięcy) same odsetki, które zarobiliśmy stanowią ponad 11% odłożonej kwoty (6660,71 – 6000 = 660,71 zł). Z kolei po 10 latach zarobimy na odsetkach 2813,69 zł, czyli już 23,5% (tj. prawie jedną czwartą) odłożonej kwoty (zyskaliśmy łącznie 14813,69 zł, a wpłaciliśmy 12000 zł). Z kolei gdy będziesz już miał dobrze płatną pracę, to będziesz mógł oszczędzać co miesiąc na przykład 500 złotych – już po pięciu latach oszczędzania zarobisz wówczas na czysto 3330,35 zł, mając tym samym do dyspozycji łącznie ponad 33 303,53 złotych. A to cena nowego samochodu albo kilku dalekich podróży zagranicznych do egzotycznych krajów.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna