Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

Dlaczego powinienem oszczędzać? (2)

fot. Fotolia

W kontekście oszczędzania olbrzymie znaczenie ma umiejętność spojrzenia w przyszłość. To, że teraz jesteśmy piękni, zdrowi i młodzi, mamy siły do pracy i chęci podejmowania wyzwań, nie oznacza, że tak będzie zawsze. Dlatego oszczędzanie może nam w przyszłości pomóc zwolnić obroty, przestawić się trochę na inne tory życia, w których będziemy więcej go smakować.

Oszczędności maja nie tylko ułatwiają nam spełniać marzenia, ale przede wszystkim pomagają nam zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Może zdarzyć się wypadek, choroba, a kiedyś nawet i ty zapewne zostaniesz emerytem.

Chociaż jesteś młody, nie możesz być w 100% pewien, że w przyszłości twój stan zdrowia nie pogorszy się nagle lub że nie ulegniesz niespodziewanemu wypadkowi. W tym pierwszym wypadku może to oznaczać wysokie koszty leczenia i leków. W tym drugim mogą pojawić się również koszty rehabilitacji. Nie zawsze ubezpieczenie (jeśli je w ogóle posiadasz) pozwoli ci pokryć koszty związane z wypadkiem. Może się okazać, że wiele wydatków trzeba będzie samemu ponieść, choćby w takiej sytuacji, gdy nie będziesz chciał czekać tygodniami na wizytę u specjalisty w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej i wybierzesz prywatne leczenie. Konsekwencją choroby czy wypadku może być także zmiana lub nawet utrata pracy, co zapewne odbije się na twoich dochodach.

Istotne jest również to, że z chwilą rozpoczęcia pierwszej pracy powinieneś już zacząć myśleć o emeryturze. Polskie prawo nakłada na ciebie od razu obowiązek wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego (instytucji finansowej, w której będziesz oszczędzać na przyszłą emeryturę), ale niestety to obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne nie zagwarantuje ci dostatecznych dochodów na emeryturze. Dlatego część oszczędności należy przeznaczać na dodatkowe (tzw. dobrowolne) ubezpieczenie emerytalne, które pozwoli ci na starsze lata utrzymać poziom życia, do jakiego przywykłeś. Inaczej mówiąc wieloletnie oszczędzanie może ci zagwarantować w miarę komfortowe życie po przejściu na emeryturę.

Warto jeszcze dodać, że systematyczne oszczędzanie i zwracanie uwagi na codzienne wydatki przekłada się zazwyczaj również na rozważniejsze decyzje dotyczące twoich wydatków. Możesz w ten sposób uniknąć wielu niepotrzebnych kosztów, takich jak np. kary za nieterminowe opłacenie rachunków czy prowizje za wypłatę z bankomatu należącego do innego banku.

Pamiętaj – oszczędzanie nie oznacza skąpstwa, ale jest wyrazem racjonalnego planowania i dbania o zawartość twojego portfela. Wielkość majątku, jaki możesz w życiu zdobyć, zależy w dużej mierze od konsekwencji w dokonywaniu codziennych oszczędności i mądrych inwestycji, które pomnażają twoje zasoby finansowe.
 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna