Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

Rachunek oszczędnościowy pomaga odkładać

Kilka lat temu banki wycofały się praktycznie z oprocentowania na kontach rozliczeniowych (popularnych ROR-ach), wprowadzając nowy typ rachunku – oszczędnościowy. Warto z niego na bieżąco korzystać, ponieważ pomaga on zaprząc nasze pieniądze do pracy i sprzyja odkładaniu nawet drobnych kwot, które zostają nam na koniec miesiąca w budżecie domowym.

(C) EDUNEWS.PLNa rynku finansowym mamy wiele możliwości inwestowania. Do najłatwiejszych należy skorzystanie z ofert banku, w którym mamy już rachunek bankowy. Dla szukających korzystniejszych ofert – nie ma przeszkód przyjęcia propozycji innego banku, zwłaszcza że konkurencja między nimi jest duża i czemu nie mielibyśmy z lepszych propozycji korzystać.

Rachunek oszczędnościowy łączy zalety lokaty (wyższe oprocentowanie niż na rachunku bieżącym) oraz rachunku bieżącego (łatwy dostęp do gromadzonych na rachunku środków). Zazwyczaj jest to drugi rachunek, który proponuje nam bank i możemy na niego wpłacać wolne środki finansowe w podobny sposób, jak na lokatę. Różnica w stosunku do lokaty jest taka, że w każdej chwili możemy wycofać środki z rachunku oszczędnościowego bez żadnej straty – odsetki są tu liczone na bieżąco przez bank i dopisywane na koniec miesiąca (kapitalizacja) w zależności od tego, ile środków było na rachunku. Bank ogranicza nam jednak swobodę operacji na rachunku wprowadzając najczęściej tylko jeden bezpłatny przelew w miesiącu – za następne będziemy musieli już zapłacić opłatę (np. 5 złotych). Z punktu widzenia oszczędzającego zapewniona jest więc duża swoboda w gospodarowaniu środkami.

Konstrukcja rachunku oszczędnościowego pozwala nam na efektywne wykorzystanie naszych zasobów. Przykładowo – wpłacamy wolne środki na rachunek oszczędnościowy i tam one dla nas zarabiają odsetki. Pozbywamy się na jakiś czas gotówki na koncie rozliczeniowym, więc wszelkie płatności staramy się realizować kartą kredytową. Korzystamy z niej przez cały okres rozliczeniowy i w dniu wymaganej spłaty środków przelewamy odpowiednią kwotę z rachunku oszczędnościowego na bieżący, a następnie spłacamy kartę kredytową. Jakie z tego są korzyści? Przez cały okres rozliczeniowy korzystaliśmy z karty kredytowej nie używając naszych środków, a w tym samym czasie nasze oszczędności przyrastały na rachunku oszczędnościowym.

Do czego więc może się przydać przeciętnemu Nowakowi konto oszczędnościowe? Na przykład do tego, by zdyscyplinować go do systematycznego oszczędzania. Jeśli z planu budżetu domowego na najbliższy miesiąc wynika, że planowane wydatki będą niższe od dochodów o 300 PLN, warto tę kwotę od razu przelać na konto oszczędnościowe. Wówczas nie będzie ona zbyt łatwo dostępna na wydatki powodowane „impulsem chwili”, a jednocześnie w razie rzeczywistej potrzeby pieniądze z konta oszczędnościowego można wypłacić bez utraty odsetek. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu z lokatami terminowymi, dająca przewagę kontom oszczędnościowym. Z drugiej strony opłaty za zbyt częste wypłacanie środków z konta oszczędnościowego można traktować jak czynnik dyscyplinujący, by środków na „oszczędnościówce” nie używać zbyt pochopnie.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna