Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

fot. Fotolia

Jedną z propozycji rządu dla osób chcących oszczędzać na emeryturę jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tę formę oszczędzania zaliczyć można do tzw. trzeciego filaru ubezpieczeń (dobrowolnych), w którym znajdują się również Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz wszelkie produkty finansowe długookresowego oszczędzania (np. polisy ubezpieczeniowe z kapitałem).

Posiadanie konta IKZE jest dobrowolne, a może je założyć każdy, kto ma 16 lat. Możemy je założyć w funduszu inwestycyjnym, biurze maklerskim, banku, firmie ubezpieczeniowej, a nawet w swoim Otwartym Funduszu Emerytalnym (jeśli jest się już członkiem OFE w ramach II filaru).

W jaki sposób rząd zachęca nas do skorzystania z tej formy oszczędzania? Proponuje możliwość ulgi odliczanej od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Dzięki temu fiskus zwróci, w zależności od skali podatkowej, 18% lub 32% dokonanej wpłaty. Oczywiście, nie ma tak dobrze – wprowadzono pewne ograniczenia co do maksymalnej wysokości wpłat w danym roku kalendarzowym.

Korzyścią jest tu również brak podatku od zysków kapitałowych. Zyski z lokowania oszczędnością są wolne od podatku Belki – także w przypadku dokonania zwrotu środków.

Na IKZE wpłacamy środki, gdy mamy na to ochotę. Nie musisz deklarować, że będziesz kiedykolwiek i cokolwiek dopłacał – po prostu podpisujesz umowę, wpłacasz początkowy kapitał a dopłaty dokonujesz w dowolnie wybranym momencie. Jeśli uznasz, że instytucja, która opiekuje się twoim kontem IKZE pobiera zbyt wysokie opłaty z tego tytułu, już po okresie 12 miesięcy od podpisania umowy będziesz mógł dokonać zmiany formy i oferenta bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu - w formie wypłaty transferowej. Ważne jest również zagwarantowane prawo do zwrotu środków. W każdej chwili możesz wycofać środki – w formie tzw. zwrotu. Jeżeli zwrot środków następuje po 12 miesiącach od podpisania umowy – jedyny koszt jaki ponosisz to koszt podatku PIT.

No właśnie – tu być może jest pies pogrzebany... O ile wpłacając na IKZE zyskujemy ulgi, to niestety – na koniec oszczędzania kwota ta (także odsetki) staje się naszym dochodem i w związku z tym zapłacimy podatek dochodowy. Państwo nasze zadbało zatem, aby na tym nie stracić. W porównaniu do produktów, w których płacimy tylko 19% od dochodów kapitałowych może się okazać, że zapłacimy tu więcej.

Aby nabyć uprawnienia do wypłaty zgromadzonych środków należy łącznie spełnić dwa warunki: osiągnąć wiek emerytalny oraz dokonywać wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych.

Zgromadzoną gotówkę (minus podatek dochodowy; trzeba ująć wypłatę w rozliczeniu rocznym) wypłacić można na trzy sposoby: w formie jednorazowej wypłaty, w formie dożywotniej emerytury, w formie comiesięcznego świadczenia wypłacanego przez okres 10 lat.

Bardzo ważna rzecz – osoba zakładająca IKZE powinna zadbać, aby wskazać w umowie osobę, której po jego śmierci powinny zostać przekazane środki. Pieniądze z IKZE nie są dziedziczone! Prawo do otrzymania środków po osobie zmarłej nabywa się w drodze uposażenia – zostaną wypłacone osobie wskazanej w umowie (tak jest przy wszystkich umowach ubezpieczenia).

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna