Konsumenckie wiem jak

POŻYCZAM

Karta kredytowa zamiast pożyczki?

W nagłej potrzebie gotówki zwykle kierujemy swoje kroki po pożyczkę gotówkową do banku. Dobrą alternatywą dla pożyczki może być karta kredytowa. Jej posiadanie umożliwia dostęp do kredytu bankowego w dowolnej chwili, bez konieczności kontaktowania się z bankiem.

Karta kredytowa umożliwia zaciągnięcie kredytu w banku maksymalnie do wcześniej ustalonej wysokości. Za jej pomocą można zapłacić za produkt tak jak zwykłą kartą płatniczą, nawet jeśli nasze konto w banku jest puste. Kredyt na karcie zwykle przez pierwszy okres (tzw. okres bezodsetkowy) jest bezpłatny, potem oprocentowanie kredytu jest zbliżone do oprocentowania pożyczki gotówkowej. Jak zwykle przed decyzją o karcie kredytowej warto porównać różne oferty. Tabela poniżej przedstawia klika przykładów.

Oprocentowanie kredytów w kartach wynosi zwykle kilkanaście procent – porównywalnie z kredytami gotówkowymi. W przypadku kart w pierwszym okresie kredyt jest nieoprocentowany, jeśli zatem spłacimy zadłużenie w okresie bezodsetkowym, koszt kredytu jest równy zero. Obok wielu zalet jakie dają karty, dla wielu osób największym zagrożeniem związanym z ich funkcjonowaniem wydaje się duża swoboda dostępu do dodatkowych środków pieniężnych. Potrzeba samodyscypliny, by korzystać z tej swobody rozważnie i nie kupować zbytecznych rzeczy na kredyt, który i tak w końcu trzeba będzie spłacić.

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna