Konsumenckie wiem jak

Najpierw szybkie pieniądze, potem bardzo wysokie długi

Korzystając z oferty firm oferujących pożyczki gotówkowe bez jakichkolwiek zabezpieczeń można popaść w ruinę. Oprocentowanie pożyczek w instytucjach parabankowych może iść nawet w tysiące procent. Muszą o tym pamiętać konsumenci, którzy szukają finansowania na „super atrakcyjnych warunkach, bez zabezpieczeń“.

Czytaj więcej...

Karta kredytowa zamiast pożyczki?

W nagłej potrzebie gotówki zwykle kierujemy swoje kroki po pożyczkę gotówkową do banku. Dobrą alternatywą dla pożyczki może być karta kredytowa. Jej posiadanie umożliwia dostęp do kredytu bankowego w dowolnej chwili, bez konieczności kontaktowania się z bankiem.

Czytaj więcej...

Kiedy 2+2=5?

 2+2=5? Matematycznie to bez sensu, ale w zagmatwanych umowach możliwe. Pozornie atrakcyjnie oprocentowane kredyty i pożyczki mogą kryć w sobie dodatkowe opłaty, a przynoszące krocie lokaty okazać się mniej opłacalne od zwykłego konta. Jak nie dać się zwieść kuszącym ofertom?

Czytaj więcej...

Czy warto się zadłużać?

Nawet jeśli będziemy sprawnie gospodarować budżetem, czasem może zabraknąć funduszy na większe zakupy lub inwestycje. Nie zawsze możemy takie większe wydatki odłożyć w czasie i zebrać środki. Wiele osób wybiera więc zaciągnięcie kredytu. Jest to bardzo poważna decyzja, ponieważ pożyczane sumy są bardzo duże, a spłata rozłożona często na wiele lat. Dlatego warto porównać oferty różnych banków, aby wybrać najkorzystniejszą - czasem może się okazać, że najniższe oprocentowanie nie jest jedynym kryterium. 

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna