Konsumenckie wiem jak

PROJEKTY

W dorosłe życie bez długów - ogólnopolski program edukacji konsumentów finansowych

fot. Fotolia

"W dorosłe życie bez długów" - program ogólnopolski (grudzień 2010 - grudzień 2011). Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w styczniu 2011 roku, rozpoczęła realizację programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu od Narodowego Banku Polskiego. Jest to kontynuacja pilotażowej edycji programu realizowanej w ubiegłym roku.

Program "W dorosłe życie bez długów" zostanie zrealizowany w szkołach zawodowych i technikach w Gdańsku, Łodzi i w Warszawie. Głównym odbiorcą programu będzie 2 200 uczniów techników oraz szkół zawodowych w wieku 16-19 lat. Do uczniów z tego rodzaju szkół nie była do tej pory skierowana żadna oferta dotycząca edukacji finansowej. Wielu z nich bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej wkracza na rynek pracy i zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze lub też rozpoczyna studia, co wiąże się często z kredytami i dodatkowymi wydatkami. Z tych właśnie powodów młodzi ludzie powinni zostać wyposażeni w umiejętności pozwalające im sprawnie gospodarować finansami. Dzięki udziałowi w projekcie "W dorosłe życie bez długów" uczniowie będą potrafili przejść przez trudny okres rozpoczynania pracy zawodowej bez nadmiernych i niepotrzebnych zobowiązań finansowych.

Odbiorcą pośrednim będzie 60 nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia z edukacji konsumentów finansowych z uczniami.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, organizatorem programu.

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna