Konsumenckie wiem jak

PROJEKTY

„W dorosłe życie bez długów” – III edycja programu edukacji konsumentów finansowych

fot. Fotolia

W grudniu 2011 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację 3 edycji programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Program jest realizowany od października 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu od Narodowego Banku Polskiego.

Program "W dorosłe życie bez długów" zostanie zrealizowany w szkołach zawodowych i technikach w Gdańsku, Łodzi i w Warszawie. Głównym odbiorcą będzie 1 800 uczniów techników oraz szkół zawodowych w wieku 16-19 lat. Do uczniów z tego rodzaju szkół nie była do tej pory skierowana żadna oferta dotycząca edukacji finansowej. Wielu z nich bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej wkracza na rynek pracy i zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze lub też rozpoczyna studia, co wiąże się często z kredytami i dodatkowymi wydatkami. Z tych właśnie powodów młodzi ludzie powinni zostać wyposażeni w umiejętności pozwalające im sprawnie gospodarować finansami. Dzięki udziałowi w projekcie "W dorosłe życie bez długów" uczniowie będą potrafili przejść przez trudny okres rozpoczynania pracy zawodowej bez nadmiernych i niepotrzebnych zobowiązań finansowych.

III. edycja programu będzie realizowana od lutego do czerwca 2012 roku. W tym okresie odbędą się dwa cykle programu:

1. cykl: w okresie: 15 lutego – 15 kwietnia 2012;

2. cykl: w okresie: 16 kwietnia – 15 czerwca 2012.

Podobnie jak w ostatniej edycji, każdy nauczyciel będzie realizował cykl 6 zajęć wraz z minimum 20-osobową grupą uczniów, którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach programu.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna