Konsumenckie wiem jak

PROJEKTY

Szkolenia nauczycieli zakończone

fot. Fotolia

W styczniu zakończyła się rekrutacja nauczycieli do udziału w nowej edycji ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych ‘W dorosłe życie bez długów”. Zakwalifikowanych zostało 40 nauczycieli, którzy w lutym wezmą udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia programu. W dniach 8-9 lutego 2013 odbyło się już pierwsze szkolenie w Gdańsku, w którym wzięło udział 12 nauczycieli. Szkolenie w Warszawie odbędzie się w dniach 21-23 lutego, w Łodzi 23-24 lutego 2013 roku.

Wszyscy nauczyciele przeprowadzą zajęcia dla dwóch grup uczniów w okresie luty – czerwiec 2013. Pod koniec lutego rozpocznie się pierwszy cykl zajęć, który potrwa do połowy kwietnia. Każdy z nauczycieli będzie realizował cykl zajęć z minimum 20-osobową grupą podopiecznych. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w trakcie jednej godziny lekcyjnej. Częstotliwość zajęć będzie zależeć głównie od nauczyciela prowadzącego, możliwości lokalowych w szkole oraz rozkładu zajęć. Łącznie realizacja jednego cyklu zajęć potrwa około 6 tygodni.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna