Konsumenckie wiem jak

PROJEKTY

W dorosłe życie bez długów – IV edycja programu edukacji konsumentów finansowych

fot. Fotolia

W grudniu 2012 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację czwartej edycji programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Program jest realizowany od października 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu od Narodowego Banku Polskiego.

Głównym celem programu jest przygotowanie młodych ludzi w wieku 16-19 lat, uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników w Gdańsku, w Łodzi i w Warszawie do poruszania się w rzeczywistości gospodarczej, planowania finansowego oraz reagowania w korzystny sposób na informacje docierające do nich jako do konsumentów finansowych, poprzez rozwinięcie i wdrożenie nowoczesnego programu edukacyjnego w okresie od grudnia 2012 roku do września 2013 roku.

Podstawową ideą programu jest próba włączenia zajęć dotyczących edukacji finansowej do programu nauczania realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych. Całe zadanie będzie realizowane przez 39 nauczycieli, którzy w swoich szkołach przeprowadzą cykl 6 lekcji dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z poruszaniem się młodych ludzi w świecie finansów jak np.: planowanie własnego budżetu, prawa konsumenta, psychologia reklamy, analiza ofert finansowych, analiza skutków własnych decyzji.

Głównym odbiorcą programu będzie 1 560 uczniów techników oraz szkół zawodowych w wieku 16-19 lat. Wielu z nich bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej wkracza na rynek pracy i zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze lub też rozpoczyna studia, co wiąże się często z kredytami i dodatkowymi wydatkami. Z tych właśnie powodów młodzi ludzie powinni zostać wyposażeni w umiejętności pozwalające im sprawnie gospodarować finansami. Dzięki udziałowi w projekcie "W dorosłe życie bez długów" uczniowie będą potrafili przejść przez trudny okres rozpoczynania pracy zawodowej bez nadmiernych i niepotrzebnych zobowiązań finansowych.

Przygotowany przez ekspertów i edukatorów rynku finansowego projekt, umożliwia przekazanie młodzieży wiedzy o:

 • możliwościach planowania finansowego trudnego okresu osiągania samodzielności i wchodzenia w dorosłość;
 • racjonalnym dysponowaniu dostępnymi środkami finansowymi poprzez właściwą ocenę informacji konsumenckiej i przekazów reklamowych;
 • sposobach krytycznej analizy informacji kredytowych, ratalnych, ubezpieczeniowych i podobnych w kontekście analizy własnych możliwości finansowych młodego człowieka;
 • typowych zachowaniach konsumenckich dzieci i młodzieży, wynikających z nich zagrożeniach dla nich samych i dla rodziców;
 • psychologicznych uwarunkowaniach odbioru reklam;
 • prawach konsumenckich związanych z finansami.

Cykl prowadzonych zajęć został podzielony na 6 modułów:

 • Współczesna gospodarka a wykluczenie finansowe. Jak być obecnym?
 • Moduł omawia jaka wiedza, umiejętności oraz narzędzia finansowe są potrzebne, by uczestniczyć w gospodarce rynkowej i nie zostać wykluczonym finansowo.
 • Kredyty, raty i ubezpieczenia - jak nie popaść w długi?
 • Moduł koncentruje się na kwestii „zaciągania” kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz ich możliwych konsekwencjach. Wyjaśnia również podstawowe pojęcia takiej jak „kredyt”, „zakup na raty”, ubezpieczenie” itp.
 • Znikające pieniądze. Motywacje i emocje w marketingu.
 • Omówienie sposobu, w jaki techniki marketingowe kreują emocje oraz jak wytwarzają motywacje do zakupu u potencjalnych klientów.
 • Reklama a rzetelna informacja.
 • Moduł przedstawia różnice między treściami przekazywanymi w marketingu, a rzeczywistą informacją o usługach finansowych.
 • Planowanie finansowe, własny budżet.
 • Moduł prezentuje sposoby gospodarowania finansami oraz tworzenia własnego budżetu, jego zadaniem jest również wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi i promowanie obrotu bezgotówkowego.
 • Prawa konsumenta związane z usługami finansowymi

Moduł został przygotowany wokół praw konsumenta związanych z usługami finansowymi. Zawiera informacje dotyczące uprawnień klienta korzystającego z szeroko rozumianych usług bankowych oraz usług ubezpieczeniowych, jak również informacje o procedurach ochrony praw konsumentów i instytucjach pomagających konsumentom. Do scenariusza dołączona jest również lista instytucji, do których można się zgłosić w celu uzyskania pomocy, np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Ochrony Konsumenta, Komisja Nadzoru Finansowego, Departament Ochrony Klienta przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Kontakt: Arkadiusz Brzeziński, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, tel. 22 826 10 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna