Konsumenckie wiem jak

WIEM WIĘCEJ

Czy powinniśmy obawiać się banków?

Banki spotykamy na naszej drodze codziennie. Mijamy na ulicy ich eleganckie oddziały, korzystamy z bankomatów, odwiedzamy ich serwisy internetowe, czytamy o nich w gazetach. Banki należą do najważniejszych instytucji finansowych w gospodarce. Prowadzą działalność zarobkową polegającą na udzielaniu kredytów i pożyczek podmiotom, które potrzebują finansowania na różne cele (zarówno osobom, jak i przedsiębiorstwom czy nawet organizacjom pozarządowym).

Z drugiej strony banki potrzebują środków finansowych, aby móc taką działalność prowadzić. Dlatego równie ważnym celem ich działalności jest przyjmowanie wkładów pieniężnych od osób i instytucji. Muszą bowiem pozyskiwać ciągle środki na działalność kredytową. Dlatego banki oferują różne odpłatne usługi finansowe, do których zalicza się m. in. rachunki bankowe służące do rozliczeń pieniężnych oraz  oprocentowane rachunki oszczędnościowe i lokaty. Kiedy wpłacamy nasze oszczędności na oprocentowane konto lub lokatę, bank zobowiązuje się na określonych warunkach wypłacić nam po upływie jakiegoś czasu (np. dnia, tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca, kwartału, roku itp.) określone wynagrodzenie, czyli odsetki.

Pamiętajmy, że banki to nie instytucje charytatywne. Pozyskują środki z różnych źródeł, w tym przede wszystkim bezpośrednio od swoich klientów. Ci, którzy pożyczą od banku pieniądze, muszą później zwrócić nie tylko pożyczoną wartość (kapitał), ale także zapłacić odsetki, które są pewną formą wynagrodzenia banku za pomoc w finansowaniu rozmaitych przedsięwzięć. Ponadto spotykać się będziemy często z różnymi opłatami i prowizjami banku – przykładowo opłatami za przelewy, za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę, za prowadzenie rachunku.

Jedno jest pewne – banków nie należy się obawiać. Oferują nam korzyści (np. skuteczne oszczędzanie, pomoc finansową, gdy zabraknie nam środków) oraz ułatwienia (np. dostęp do konta przez internet, płatności kartą płatniczą) w codziennych sytuacjach życiowych. Działalność banków podlega kontroli przez instytucje nadzoru bankowego, który dba zarówno o rozwój całego sektora banków, jak i obserwuje sytuację poszczególnych banków. Środki, które wpłacamy do banku są bezpieczne. W przypadku problemów finansowych zwrot wpłaconych przez osoby fizyczne środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna