Konsumenckie wiem jak

WIEM WIĘCEJ

Ekonomia współdzielenia i współpracy

fot. Consumer Classroom

Ekonomia współdzielenia się i współpracy to nowe zjawiska społeczno-ekonomiczne, które rozwijają się we współczesnych społeczeństwach. Tworzymy razem i dzielimy się posiadanymi zasobami z innymi, wymieniając się na inne dobra, których potrzebujemy. Zjawisko to dotyczy także konsumentów, szczególnie w obszarze informacji i edukacji, czego dowodem jest choćby szybki rozwój otwartych zasobów edukacyjnych.

Ekonomia współpracy lub ekonomii współdzielenia — pojęcia te już zmieniają bieżące nawyki konsumpcyjne społeczeństwa. Mogą one jednak być niejasne dla niektórych osób. Portal ConsumerClassroom przygotował pakiet edukacyjny, który pomoże zrozumieć to zjawisko. Obejmuje on np. ćwiczenie wymagające od uczniów zaplanowania weekendowego wyjazdu w systemie tradycyjnym oraz z użyciem modelu ekonomii współdzielenia. Pomoże to im określić różnice pomiędzy obydwoma procesami oraz zrozumieć ryzyko i możliwości związane z korzystaniem z platform ekonomii współpracy.

Pakiet materiałów lekcyjnych jest dostępny w 24 językach. Aby przeprowadzić lekcję, potrzebny jest tylko komputer lub tablet z dostępem do Internetu.

Pobierz pakiet z ConsumerClassroom: (wybierz wersję PL).

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna