Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Polacy w kredytowej pętli

Zbyt łatwo przychodzi nam zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie bieżących wydatków. Pod względem zadłużenia na cele konsumpcyjne Polacy przekroczyli już europejską średnią.

Według wyliczeń Mariusza Karpińskiego z Gdańskiej Akademii Bankowej, wartość kredytów gotówkowych, ratalnych, samochodowych i zadłużenia na kartach kredytowych stanowi obecnie ok. 10,5% polskiego Produktu Krajowego Brutto. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi ok. 7,5%.

Łączna wartość zadłużenia osób, które mają za dużo kredytów w stosunku do swoich możliwości finansowych, przekroczyła 20 miliardów złotych. 170 tysięcy Polaków ma do spłacenia dziesięć lub więcej kredytów i pożyczek!

Zdaniem eksperta GAB, duża część z tych osób wpadła w tzw. pętlę zadłużenia. Zaciągają kolejne kredyty, aby spłacać swoje zobowiązania. Bez pozyskiwania nowych środków nie byliby w stanie tego robić. Wina za taki stan rzeczy leży zdaniem Karpińskiego po równo po stronie banków (zbyt łatwo udzielały zgody na kredyty), jak i po stronie klientów (mała świadomość tego, że pożyczone pieniądze trzeba będzie kiedyś zwrócić). Eksperci od finansów są zgodni, że za swoją nieroztropność zapłacą przede wszystkim konsumenci. Kiedy nie będą już w stanie spłacać swoich zobowiązań, do nich najpierw mogą zapukać firmy windykacyjne, a potem komornicy.

(Źródło: GAB, Gazeta Wyborcza)

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna