Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Nie tylko matematyka i polski. Nauczmy się oszczędzać!

Już od poniedziałku rozpoczynają się obchody Światowego Dnia Oszczędzania – Fundacja Kronenberga po raz czwarty organizuje akcję Tydzień dla Oszczędzania (25-31 października). Tegoroczna edycja akcji ma na celu budowanie świadomości, że dzięki wiedzy z zakresu finansów osobistych każdy z nas jest w stanie dobrze gospodarować własnym budżetem.

Fundacja Kronenberga we współpracy z Fundacją Think! będą opowiadać Polakom 
o korzyściach, jakie płyną z oszczędzania. Do szkół rozesłana została specjalna broszura edukacyjna, która obejmuje propozycje scenariuszy lekcji, quizy wiedzy oraz pomysły na to, jak zorganizować Tydzień dla Oszczędzania w swojej szkole.  

W tym roku organizatorzy zachęcają, by zwrócić uwagę uczniów na pięć zagadnień: jak zdobyć wiedzę na temat planowania finansów osobistych; jak otworzyć własny rachunek bankowy;  jakie są możliwości i konsekwencje zadłużenia oraz dlaczego warto odkładać na emeryturę.

W ramach tegorocznej akcji organizatorzy zaplanowali także dwa konkursy. Pierwszy dotyczy scenariusza lekcji e-learningowej o oszczędzaniu. Scenariusz uczestnicy mogą przygotować przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji dostępne na stronie www.tdo.edu.pl. Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone przez Jury nagrodami o łącznej wartości niemal 30 tys. złotych. Kolejna pula nagród trafi do autorów najciekawszego filmu, fotoreportażu czy plakatu, który przekonywać będzie do oszczędzania.

W ramach działań edukacyjnych organizatorzy akcji rozbudowują także portal www.tdo.edu.pl. Serwis  zostanie wzbogacony o nowe, ciekawe treści edukacyjne, które służyć mogą zarówno jako pomoc dydaktyczna, jak i źródło wiedzy o rozsądnym gospodarowaniu własnym budżetem.

Ekonomia jest dziedziną, która  bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Stąd też tak ważne jest, by od najmłodszych lat uczyć, jak efektywnie zarządzać własnymi środkami finansowymi. Dlatego Fundacja Kronenberga od czterech lat organizuje akcję edukacyjną „Tydzień dla Oszczędzania” skierowaną do uczniów i nauczycieli. Celem akcji jest budowanie społecznej świadomości dotyczącej racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi oraz promocja nawyku oszczędzania.

W ramach akcji, która w tym roku trwać będzie od 25 do 31 października, dzieci i młodzież dowiedzą się, że efektywne oszczędzanie nie polega na odkładaniu pieniędzy „do skarpety”, ale na takim ich ulokowaniu, by zgromadzony kapitał pracował dla swojego właściciela. Edukacja na temat oszczędzania ma nie tylko pomóc uczestnikom zrozumieć podstawowe pojęcia dotyczące finansów, jak inflacja czy deficyt, ale także przedstawić narzędzia, dzięki którym można efektywnie pomnażać własne środki finansowe.

Akcja wspierana jest przez portal ZrozumFinanse.pl, patronat nad akcją objął tygodnik Newsweek.

Więcej informacji: www.tdo.edu.pl

 

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna