Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Szkolenie nauczycieli z edukacji konsumenckiej

W Łodzi w dniach 8-10 stycznia 2010 r. odbyło się przygotowane przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży szkolenie nauczycieli przygotowujące do uczestnictwa w programie „W dorosłe życie bez długów”.

Każdy z 17 przeszkolonych nauczycieli (11 z Łodzi i 6 z Gdańska) będzie realizował cykl zajęć z 16-32 osobową grupą podopiecznych (w projekcie bierze udział ponad 300 uczniów). Zajęcia powinny odbywać się raz w tygodniu w trakcie jednej godziny lekcyjnej. Łącznie realizacja cyklu zajęć będzie trwała około dwóch miesięcy. Za realizację programu nauczyciele otrzymają dodatkowe wynagrodzenie.

Cykl prowadzonych w szkołach zajęć został podzielony na 6 modułów:
» Współczesna gospodarka a wykluczenie finansowe. Jak być obecnym? Moduł omawia jaka wiedza, umiejętności oraz narzędzia finansowe są potrzebne, by uczestniczyć w gospodarce rynkowej.
»
Kredyty, raty i ubezpieczenia - jak nie popaść w długi? Moduł koncentruje się na zaciąganiu kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz ich możliwych konsekwencjach.
»
Znikające pieniądze. Motywacje i emocje w marketingu. Omówienie sposobu, w jaki techniki marketingowe kreują emocje oraz jak wytwarzają motywacje do zakupu u potencjalnych klientów.
»
Reklama a rzetelna informacja. Moduł przedstawia różnice między treściami przekazywanymi w marketingu, a rzeczywistą informacją o usługach finansowych.
»
Planowanie finansowe, własny budżet. Moduł prezentuje sposoby gospodarowania finansami oraz tworzenia własnego budżetu.
»
Prawa konsumenta związane z usługami finansowymi. Moduł zostanie przygotowany wokół praw konsumenta związanych z usługami finansowymi. Będzie zawierał informacje dotyczące uprawnień klienta korzystającego z szeroko rozumianych usług bankowych oraz usług ubezpieczeniowych, jak również informacje o procedurach ochrony praw konsumentów i instytucjach pomagających konsumentom.

Szkolenie prowadzili trenerzy z Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Program szkolenia został tak zaplanowany, aby przez przynajmniej 2 godziny była możliwość przećwiczenia każdego scenariusza zajęć. Oprócz tego trenerzy w formie przekazali uczestnikom wiele informacji merytorycznych ułatwiających prowadzenie programu. Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez nauczycieli.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna