Konsumenckie wiem jak

Jak inwestować własne środki?

Inwestycjami możemy określić wydatki osób fizycznych lub prawnych na zakup różnych produktów finansowych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Inaczej mówiąc, inwestując przeznaczamy pewną część posiadanych przez nas środków finansowych na realizację planów, które w przyszłości mogą nam przynieść znaczący zysk.

Poradnik młodego inwestora (1)

fot. Fotolia

Gdy w wyniku różnych zdarzeń losowych (rzadziej) lub oszczędzania (częściej) będziesz już dysponował pewną kwotą środków na twoim koncie bankowym, warto zastanowić się, czy nie zainwestować części twoich pieniędzy. Dzięki temu - jeśli oczywiście rozsądnie zainwestujesz posiadane środki - będziesz mógł powiększyć swój majątek.

Czytaj więcej...

Poradnik młodego inwestora (2)

fot. Fotolia

Wielu z nas ma zachowawcze podejście do inwestowania własnych pieniędzy - wybieramy najczęściej takie instrumenty (produkty) finansowe, na których raczej nie stracimy zainwestowanej kwoty. Ale musimy być też świadomi tego, że wiele na tych inwestycjach nie zarobimy. Przyjrzyjmy się zatem możliwościom, jakie dają lokaty bankowe i obligacje skarbowe.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna