Konsumenckie wiem jak

Obligacje skarbowe chronią oszczędności

W czasach kryzysu lub spowolnienia gospodarczego uwagę inwestorów (zwłaszcza tych „niedzielnych“) przyciągają bezpieczniejsze instrumenty finansowe. Do takich należą obligacje emitowane (wydawane) przez Skarb Państwa. Kryzys, nie kryzys, oszczędności powinny na nas pracować.

Czytaj więcej...

Złota inwestycja

W obecnych czasach zaburzeń w światowej i europejskiej gospodarce spowodowanej najpierw eksplozją wolności w krajach Afryki Północnej, a potem kryzysu finansowego w Grecji, widzieliśmy już wiele spektakularnych spadków cen. Dramatycznie spadały zwłaszcza ceny akcji, spadają również ceny domów. Spadki cen doprowadziły wielu inwestorów do utraty znacznej części odkładanych przez całe życie oszczędności.

Czytaj więcej...

Czy warto kupować akcje?

Wiadomości w mediach codziennie pełne są doniesień: „akcje rosną”, „akcje spadają”, „wyprzedaż akcji” itp. To nic innego tylko informacje napływające z giełd (polskiej i zagranicznych) papierów wartościowych, na których kupowane i sprzedawane są właśnie akcje różnych przedsiębiorstw. Są to papiery wartościowe (czyli dokumenty o szczególnych prawach), które upoważniają właściciela akcji do udziału w podziale zysków danej firmy (dokładnie: spółki akcyjnej) albo dają inne uprawnienia (np. jeśli ktoś posiada dużo akcji danej firmy, zyskuje prawo do udziału w zarządzaniu tym przedsiębiorstwem).

Czytaj więcej...

Ilu Polaków inwestuje na giełdzie?

Żeby móc kupować akcje lub inne instrumenty notowane na giełdzie papierów wartościowych wymagane jest posiadanie specjalnego rachunku inwestycyjnego, na którym księgowane są posiadane instrumenty kapitałowe. Rachunki inwestycyjne są prowadzone przez domy lub biura maklerskie. Znajdziemy je m. in. przy największych bankach.

Czytaj więcej...

Poradnik młodego inwestora (3)

fot. Fotolia

Nie wszystkich zadawalają wyniki finansowe osiągane na inwestycjach w lokaty czy obligacje skarbowe. Ci, którzy potrafią zaakceptować wyższe ryzyko związane z inwestycjami własnych środków, wybierają produkty związane z giełdą papierów wartościowych. Zajmiemy się teraz popularnymi instrumentami inwestycyjnymi - akcjami i funduszami inwestycyjnymi.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna