Konsumenckie wiem jak

MAM PRAWO

Rękojmia i reklamacja towaru

fot. Fotolia

Prawo konsumenckie gwarantuje konsumentom możliwość reklamacji zakupionych towarów na drodze rękojmi. Rękojmią objęte są wszystkie towary konsumpcyjne. Jeśli w zakupionej przez nas rzeczy stwierdzimy wadę, możemy udać się do sprzedawcy i zareklamować towar na podstawie rękojmi. Przedsiębiorca, który wyprodukował dany przedmiot, nie ma prawa odrzucić naszej reklamacji, musi się odnieść do zaproponowanej przez kupującego prośby – czy to o wymianę towaru na niewadliwy czy to o naprawę towaru.

Aby dowiedzieć się więcej o rękojmi, czyli sposobie na zareklamowaniu produktów wadliwych, zachęcamy do obejrzenia animacji informującej o tym, na jakiej podstawie możemy dokonywać reklamacji, jakie mamy prawa, jakie terminy nas obowiązują.


Po obejrzeniu prezentacji zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy poprzez rozwiązanie krzyżówki:


Materiał opracowany przez grupę Superbelfrzy RP we współpracy z Edunews.pl. Obie instytucje są partnerami platformy edukacji konsumenckiej Komisji Europejskiej - portalu ConsumerClassroom, która jest przeznaczona dla nauczycieli i uczniów w krajach UE:


 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna