Konsumenckie wiem jak

(NIE) RYZYKUJĘ

Ryzyk + Fizyk = Ubezpieczenie

Ubezpieczenia, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie sprawić, że będziesz bezpieczny, kiedy przydarzy ci się coś złego. Innymi słowy - minimalizują ryzyka. No właśnie, ale jak?  Przecież zakup polisy ubezpieczeniowej nie zmniejsza prawdopodobieństwa tego, że złamiesz nogę albo, że ktoś ukradnie ci samochód… Ale ubezpieczenie może zmniejszyć ryzyko w inny sposób. 

Wysokość ryzyka zależy tak naprawdę od dwóch czynników: tego jak prawdopodobne jest dane zdarzenie i  tego jak duże szkody może ono przynieść. Większość osób, które rozważają ubezpieczenie się bierze po pod uwagę przede wszystkim pierwszy czynnik, zakładając optymistycznie, że to co złe zazwyczaj zdarza się innymi i ich szczęśliwie ominie. Tym czasem warto spojrzeć również na to, jak dotkliwe mogą być konsekwencje, nawet mało prawdopodobnego zdarzenia. Wyobraź sobie, że kupiłeś właśnie nowy, dość drogi, telefon komórkowy. Jak wiadomo, komórki często bywają obiektem kradzieży. Ciężko jest zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia – nie możesz przecież zostawiać telefonu w domu, gdyż straciłby on swoją użyteczność. W takim wypadku warto zmniejszyć przynajmniej drugi czynnik, czyli potencjalną wysokość szkód, które poniesiesz gdy ktoś ukradnie Ci telefon. Najprostszy sposób to ubezpieczyć go od kradzieży.

Na czym to dokładnie polega?
Ubezpieczenie się, np. na okoliczność kradzieży telefonu jest bardzo proste: podpisujesz umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, że w razie kradzieży telefonu wypłaci Ci ono określoną sumę, np. 1000 zł. Na podstawie tej sumy oraz prawdopodobieństwa kradzieży (jego obliczaniem zajmują się pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych) ubezpieczyciel oszacuje składkę, czyli kwotę, którą będziesz musiał płacić przez okres trwania ubezpieczenia, niezależnie od tego czy telefon zostanie Ci ukradziony czy nie. Kwota ta jest jednak zawsze o wiele niższa niż kwota ubezpieczenia. Jest to więc rozwiązanie korzystne dla obu stron! Towarzystwo ma stały dochód a Ty komfort psychiczny: nawet gdyby ktoś ukradł Ci telefon, to za pieniądze z ubezpieczenia będziesz mógł kupić nowy.


Oczywiście wartość niektórych rzeczy nie może być przeliczona na pieniądze, dlatego też wykupienie ubezpieczenia nie powinno zachęcać Cię do ryzykownych zachowań. Świetnym przykładem może tu być Twoje zdrowie. Załóżmy, że ubezpieczyłeś się od wypadków na nartach: jeśli coś Ci się stanie, to ubezpieczyciel nie tylko pokryje koszty leczenia, ale wypłaci też dodatkową sumę w ramach odszkodowania. Czyli właściwie, nawet jeżdżąc szybciej niż zwykle, nie ryzykujesz żadnych strat finansowych. To prawda, ale nie zapominaj, że chodzi o wiele więcej! Zastanów się czy nawet duża suma pieniędzy będzie w stanie zrekompensować Ci ból w złamanej nodze lub też wszystkie te tygodnie, które będziesz musiał spędzić w niewygodnym gipsie? Z drugiej strony, nawet najlepszy narciarz może przypadkiem stracić równowagę i ulec wypadkowi , także zamiast liczyć na łut szczęścia, lepiej liczyć na swój rozsądek i długofalowe myślenie.


Najważniejszą rzeczą przy wyborze ubezpieczenia jest dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które są integralną częścią umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia polega na tym, że zobowiązujesz się opłacać określoną składkę przez wyznaczony czas, zaś towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, jeśli nastąpi przewidziane w umowie zdarzenie. W sytuacji, gdy spełni się zdarzenie przewidziane zakresem umowy, powstaje ubezpieczyciel będzie musiał spełnić względem ciebie (lub innej osoby wskazanej w twojej umowie) określone świadczenie. Obowiązek ten realizowany jest poprzez wypłatę odszkodowania pieniężnego przez ubezpieczyciela. Ubezpieczenia mogą być dobrowolne (sam szacujesz, jakie jest ryzyko spełnienia się danego zdarzenia  i decydujesz, czy chcesz się przed nim ochronić) oraz obowiązkowe (jest ono narzucone przez ustawodawcę ze względu na powszechność danego zagrożenia). Przykładem pierwszego mogą być ubezpieczenia na życie, a drugiego wykupienie ubezpieczenia OC przez właściciela pojazdu.

Staraj się nie lekceważyć ryzyka. Jeżeli uważasz (czujesz), że grożą ci jakieś negatywne konsekwencje, staraj się ubezpieczyć od negatywnych skutków zdarzeń, wpływu których się obawiasz. Kupując polisę (czyli zawierając umowę) ubezpieczeniową możesz uniknąć wielu kosztów, które mogą spowodować uszczerbek na majątku twoim i twoich bliskich. Starannie wybierz rodzaj ubezpieczenia i dopasuj je do twoich możliwości finansowych. Dzięki temu będziesz mógł spokojnie myśleć o przyszłości.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna