Konsumenckie wiem jak

(NIE) RYZYKUJĘ

Ubezpieczenia na każdą okazję

Czasem słyszymy o słynnych piosenkarzach lub aktorach, którzy ubezpieczają poszczególne części swojego ciała, np. wyjątkowo atrakcyjny nos, a nawet charakterystyczną barwę głosu. Czy można w takim razie ubezpieczyć wszystko? Właściwie tak, ale poświęćmy chwilę na najbardziej popularne ubezpieczenia, z którymi zetkniesz się również poza zwariowanym światem Hollywood.

Ubezpieczenie jak sam nazwa wskazuje to forma uchronienia się przed negatywnymi skutkami różnych zdarzeń. Zamiast liczyć na łut szczęścia wiele osób dobrowolnie wpłaca co miesiąc kwoty pieniędzy zwane składkami do firmy oferującej ubezpieczenia. W zamian za to firma ta zobowiązuje się do wypłaty pieniędzy ( lub innej formy pomocy) w razie gdyby nieszczęśliwe zdarzenie jednak wystąpiło. Podstawowe typy ubezpieczeń, z którymi możesz się spotkać to: ubezpieczenia majątkowe, w tym komunikacyjne, turystyczne i na życie. Warto dowiedzieć się czym się różnią i w jakich sytuacjach będą nas chronić.


Ubezpieczenia majątkowe
Jest to chyba najbardziej tradycyjny rodzaj ubezpieczenia, a jeśli wliczymy w to ubezpieczenia komunikacyjne to również najpopularniejszy w Polsce. Sposób jego działania jest bardzo prosty. W zamian za regularnie opłacaną składkę ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić nam odszkodowanie gdyby jakiś składnik naszego majątku został uszkodzony lub ukradziony. Wysokość składki zależy od wartości danej rzeczy oraz ryzyka jej utraty lub uszkodzenia. Jest ono wyliczane przez specjalistów pracujących dla towarzystw ubezpieczeniowych, zazwyczaj na podstawie danych statystycznych z poprzednich lat. Wynika z nich na przykład, że znacznie rzadziej okradane były mieszkania chronione przez firmy ochroniarskie (i nic w tym dziwnego – po to zatrudnia się ochronę), dlatego też, jeśli mieszkanie chronione jest w ten sposób, to można liczyć na niższą składkę. Oprócz nieruchomości ubezpieczać możesz np. sprzęt elektroniczny, ostatnio pojawiły się nawet ubezpieczenia komórek od kradzieży!


Ubezpieczenia komunikacyjne
Właściwie jest to rodzaj ubezpieczeń majątkowych, ale ze względu na ich popularność oraz specyfikę zdecydowaliśmy się je wyróżnić. W tym konkretnym wypadku ubezpieczasz swój samochód. Istnieją dwa podstawowe rodzaje tych ubezpieczeń. OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe i musi posiadać je każdy kierowca. Odszkodowanie pochodzące z tego ubezpieczenia nie jest jednak przeznaczone dla Ciebie, ale dla osób poszkodowanych w wypadku, który spowodowałeś. W ten sposób możesz uniknąć drogich i długotrwałych procesów o odszkodowanie. Jeśli chcesz ubezpieczyć swój samochód od kradzieży lub wypadku, to musisz wykupić ubezpieczenie AC, czyli Autocasco. Działa ono podobnie do ubezpieczeń majątkowych – samochód traktuje sie jak jeszcze jedną rzecz, która może ulec zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Wysokość składki w obu tych ubezpieczeniach zależy od rodzaju i wartości samochodu oraz liczby lat bezszkodowej jazdy. Towarzystwa ubezpieczeniowe premiują w ten sposób kierowców, którzy jeździli bezpiecznie, bo nie musiały wypłacać im odszkodowań i liczą, że tak będzie też w przyszłości. Mamy jeszcze jedną złą wiadomość – jako młody kierowca zapłacisz większą składkę niż ktoś z dłuższym stażem za kółkiem, ponieważ istnieje większe ryzyko, że spowodujesz wypadek.


Ubezpieczenia turystyczne
To typ ubezpieczenia, z którym, póki co, prawdopodobnie spotkasz się najczęściej. Ich przykładem, skierowanym szczególnie do osób w Twoim wieku są karty Euro26 i ISIC. Gwarantują one ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz zwrot kosztów leczenia za granicą. Oznacza to, że jeżeli będąc za granicą ulegniesz wypadkowi to ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty leczenia oraz wypłaci Ci odszkodowanie w wysokości zależnej od tego jak poważny był wypadek. Istnieje również wersja karty, która zapewnia te same świadczenia, ale w Polsce. Karty, oprócz ubezpieczenia potwierdzają również status ucznia, co często pozwala kupować tańsze bilety oraz oferują zniżki w wielu miejscach w Europie, np. w restauracjach lub punktach usługowych. Musisz przy tym pamiętać, że standardowa (tańsza) wersja karty nie obejmuje wypadków, które wydarzyły się podczas uprawiania sportów ekstremalnych, za które uznawane są np. sporty walki lub wspinaczka. Jeśli więc zamierzasz uprawiać tego typu sporty i nadal chcesz korzystać z ochrony to musisz zainwestować w droższą wersję karty.


Ubezpieczenia na życie
Ten typ ubezpieczeń znacząco różni się od pozostałych. Zagwarantowanie ich wypłaty jest na tyle ważne, że towarzystwa ubezpieczeniowe, które je sprzedają nie mogą ponosić innego typu ryzyka - sprzedają tylko i wyłącznie ubezpieczenia na życie. Wykupienie tego typu polisy w najprostszej postaci gwarantuje, że w razie Twojej śmierci towarzystwo wypłaci Twoim bliskim określoną kwotę. Dlatego też prawdopodobnie, póki co, nie będziesz się nimi zbytnio interesował, bo jest to raczej ubezpieczenie dla osób, które mają już własną rodzinę. Typowe polisy na życie z czasem ewoluowały jednak w innym kierunku, stając sie raczej narzędziem oszczędzania niż ubezpieczeniami. W ten sposób powstały polisy z funduszami kapitałowymi. Część składki ubezpieczeniowej jest tam inwestowana, dzięki czemu w momencie zakończenia trwania umowy (zazwyczaj po 10 lub 20 latach) otrzymujesz zwrot kapitału powiększonego o zyski z inwestycji. Polisa taka posiada jednak wciąż podstawowe cechy ubezpieczenia: w razie śmierci ubezpieczonego wypłacane jest odszkodowanie oraz istnieje obowiązek regularnego opłacania składek. Z uwagi na ten fakt, ten rodzaj inwestycji może być szczególnie przydatny dla osób, które nie mają na tyle silnej woli, aby regularnie oszczędzać na przyszłość.


Ubezpieczenia mogą występować w rozmaitych formach – tutaj wymienione zostały tylko te najprostsze i najbardziej popularne. Niezależnie od rodzaju ubezpieczenia pamiętaj, żeby bardzo dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem. W ten sposób unikniesz niespodzianek dotyczących, np. wysokosci składek lub zakresu ubezpieczenia.

Zadanie:

Sprawdź w Internecie z jakich ubezpieczeń mógłbyś skorzystać - porównaj oferty kart dla młodych osób i zastanów się czy warto je wykupić. 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna