Konsumenckie wiem jak

Ryzyk + Fizyk = Ubezpieczenie

Ubezpieczenia, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie sprawić, że będziesz bezpieczny, kiedy przydarzy ci się coś złego. Innymi słowy - minimalizują ryzyka. No właśnie, ale jak?  Przecież zakup polisy ubezpieczeniowej nie zmniejsza prawdopodobieństwa tego, że złamiesz nogę albo, że ktoś ukradnie ci samochód… Ale ubezpieczenie może zmniejszyć ryzyko w inny sposób. 

Czytaj więcej...

Polacy i ubezpieczenia I

Polacy bardzo powoli przekonują się, że warto korzystać z ubezpieczeń. Badania opinii publicznej wskazują, że zainteresowanie ubezpieczeniem się wzrasta wraz z wiekiem, wykształceniem, oraz dochodem uzyskiwanym w gospodarstwie domowym (TNS OBOP, 2002). Nie jesteśmy jednak jeszcze na tyle świadomi finansowo, że zawsze rozważamy, czy warto się ubezpieczyć.

Czytaj więcej...

Polacy i ubezpieczenia II

Firmy ubezpieczniowe dają szerokie możliwości ochrony przed różnymi rodzajami ryzyka. Największy zakres ubezpieczeń ma jednak charakter dobrowolny. Oznacza to, że ja jako konsument finansowy sam decyduję, czy chcę być objęty ochroną w danej sytuacji życiowej, którą jestem w stanie przewidzieć, lub przez wybrany przeze mnie okres czasu.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna