Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

Dlaczego powinienem oszczędzać? (1)

fot. Fotolia

Warto w życiu mieć trochę odłożonych oszczędności, bo zdarzają się sytuacje, w których w bardzo krótkim czasie potrzebujemy zdobyć pieniądze na nagłe wydatki. I jeśli nie mamy oszczędności, lub nie możemy pożyczyć od rodziny, to wówczas pojawia się problem. A jak powszechnie wiadomo, parafrazując popularne powiedzenie, z pustego portfela to i Salomon nie wypłaci.

Oszczędności jest to ta część twoich dochodów, która pozostaje do dyspozycji po dokonaniu wszystkich zakupów i wydatków w określonym odcinku czasu. Inaczej mówiąc, oszczędności stanowią różnicę pomiędzy kwotą twoich dochodów i bieżącymi wydatkami. Im większą część dochodów odłożysz w bieżącym miesiącu, tym na większe wydatki będziesz mógł pozwolić sobie w przyszłości. Oszczędzanie ma podstawowe znaczenie dla stanu zdrowia twoich finansów i jest postawą, którą każdy z nas powinien w sobie wzmacniać. O zamożności nie decyduje bowiem wyłącznie wysokość osiąganych przez ciebie dochodów, ale także, a może przede wszystkim, umiejętność racjonalnego gospodarowania posiadanym majątkiem. Nie oznacza to, że nigdy nie będziecie mogli „zaszaleć”. Na to tym bardziej znajdą się środki, im większe oszczędności uda wam się gromadzić. Bądźcie cierpliwi i wytrwali, a na pewno wam się opłaci. 
 
Istnieje kilka ważnych powodów, dla których warto systematycznie dokonywać nawet drobnych oszczędności. Zwrócimy teraz na nie uwagę:

Twoje dochody mogą być niepewne i nieregularne
Im człowiek uboższy i mniej pewne są jego źródła stałych dochodów – tym bardziej powinien oszczędzać. Nigdy bowiem nie ma pewności, że jutro będzie miał z czego żyć. W takich trudnych sytuacjach zgromadzone oszczędności dadzą takiej osobie czas na znalezienie innego odpłatnego zajęcia.

Ponadto nawet w przypadku stałej pracy może się zmieniać wysokość twoich dochodów (albo jeżeli pracujesz na własny rachunek prowadząc firmę – w zależności od tego jak przedsiębiorczy i skuteczny jesteś). Jeśli masz stałą pracę, oprócz regularnej pensji na wynagrodzenie mogą składać się także nagrody lub wynagrodzenia za prace dodatkowe. W takim wypadku warto nauczyć się gospodarować pewną ustaloną kwotą dochodów, a wszystko co otrzymujesz ponad to, odkładać.

• Mogą się zdarzyć większe nieprzewidziane zakupy
Świat rozwija się bardzo szybko i wciąż pojawiają się nowe i coraz lepsze urządzenia, które podnoszą jakość naszego życia. Chcemy je mieć we własnym domu i nic w tym dziwnego. Kiedy jednak twoje dochody nie pozwalają dokonać większych zakupów (np. solidnej wieży hi-fi, komputera, kina domowego), wówczas najtaniej dla ciebie będzie opracować i zrealizować swój osobisty plan oszczędzania przez pewien okres, aby w końcu zgromadzić potrzebną kwotę na upragniony sprzęt.

Nie wszystkie mniejsze lub większe wydatki będziesz w stanie przewidzieć. W twoim życiu nie raz pojawią się niespodziewane wydatki (na przykład na naprawę telewizora lub komputera) i w tym momencie sam docenisz wartość systematycznego oszczędzania.
 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna