Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

Oszczędzanie na zwykłym koncie?

Czy między trzymaniem oszczędności w domowej skrytce oraz trzymaniem ich na rachunku bieżącym (zwanym też ROR, od: rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy) jest jakaś większa różnica? Może od strony bezpieczeństwa przechowywania środków tak, ale jeśli chodzi o zabezpieczenie się przed skutkami inflacji – różnicy praktycznie nie ma. W obu przypadkach nasze pieniądze stale tracą na wartości.

Aby nasze oszczędności nie traciły na wartości z powodu inflacji, powinny być nieustannie pomnażane. Można to robić na różne sposoby, mniej lub bardziej ryzykowne, najprościej jednak jest skorzystać z oferty banków (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe).

Tymczasem z badań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy (Postawy Polaków wobec oszczędzania 2012) wynika, że 17% Polaków trzyma swoje oszczędności na rachunkach bieżących. Jak widać ciągle jeszcze zbyt wiele osób uznaje, że jak posiadają zwykły rachunek rozliczeniowy (bieżący) w banku to już oszczędzają, bo przecież każdy rachunek bankowy jest oprocentowany. Niestety, oprocentowanie takich „zwykłych” rachunków w większości banków jest bliskie zeru. I tylko czasem, zazwyczaj w związku z jakąś krótkotrwałą promocją, banki starają się przyciągnąć klientów oferując im także lepiej oprocentowane rachunki bieżące. Musimy jednak pamiętać, że rzadko kiedy takie oprocentowanie jest korzystniejsze niż na lokacie lub rachunku oszczędnościowym w tym samym banku.

Pamiętajmy – rachunek bieżący to jeszcze nie oszczędzanie. Środki, które na nim trzymamy nie są chronione przed inflacją. Sama konstrukcja rachunku zakłada, że są to środki przeznaczone na bieżące rozliczenia, zatem każdy bank zakłada, że w każdej chwili mogą one zniknąć z konta w związku z realizacją płatności. Dlatego bankom nie opłaca się tak naprawdę dawanie oprocentowania przy tego typu kontach – nie mają pewności, że złożonymi pieniędzmi będą mogły obracać (na przykład używając je do udzielanych kredytów).

Jeśli już zdecydowaliśmy się na otwarcie rachunku i korzystanie z usług banku, nie trzeba wielkiego wysiłku, aby dowiedzieć się, jakie jest oprocentowanie lokat o różnym terminie czy kont oszczędnościowych. Założenie lokaty czy konta oszczędnościowego jest bezpłatne i możemy to uczynić nawet przez internet. Naprawdę warto, żeby nasze pieniądze dla nas pracowały.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna