Konsumenckie wiem jak

WIEM WIĘCEJ

Karty płatnicze i kredytowe

Korzystanie z karty kredytowej ma wiele plusów. Dzięki niej możesz zastosować bardzo dobrą strategię finansowania swoich wydatków. Wymagać ona będzie od ciebie trochę planowania i samodyscypliny, ale w długim terminie może przynosić znaczące oszczędności. Pod warunkiem, że będziesz racjonalnie używać karty płatniczej /kredytowej i spłacać zadłużenie w terminie.

Jeżeli bank zaoferuje ci kartę kredytową - postaraj się ją dopasować ją do swoich potrzeb oraz zwróć uwagę na programy rabatowe. Karta kredytowa to wygodny sposób dokonywania płatności, dzięki któremu masz praktycznie w każdej chwili dostęp do pieniędzy. Ponadto, nosząc przy sobie kartę nie narażasz się na utratę gotówki. Gdy zostanie skradziona, możesz szybko ją zablokować dzwoniąc do twojego banku. Jednak korzystając z karty kredytowej warto pamiętać, że bardzo łatwo wydaje się nią pieniądze. Należy ściśle kontrolować poziom wydatków dokonywanych kartą i pilnować terminów spłaty długo, żeby pod koniec miesiąca nie być zaskoczonym saldem na koncie. 

Korzystanie z karty kredytowej ma wiele plusów. Dzięki niej możesz stosować bardzo dobrą strategię finansowania swoich wydatków. Wymagać ona będzie od ciebie trochę planowania i samodyscypliny, ale w długim terminie może przynosić ci znaczące oszczędności. Ponieważ karty kredytowe mają odłożony termin spłaty zadłużenia (moment, w którym musisz uregulować przynajmniej część zadłużenia, zwykle ponad 50 dni), dokonując płatności związanych z bieżącymi wydatkami możesz starać się płacić za nie kartą kredytową, nie zużywając swojej gotówki. W tym czasie – przez te pięćdziesiąt kilka dni – twoja gotówka jest ulokowana na dobrze oprocentowanym koncie oszczędnościowym i naliczane są dla ciebie odsetki. Ponieważ są one liczone od całości zgromadzonego na rachunku oszczędnościowym kapitału – będą tym wyższe im wyższa będzie kwota znajdujących się na twoim koncie oszczędności. Z kolei do momentu spłaty zadłużenia na karcie kredytowej twój dług jest nieoprocentowany. To znaczy tak naprawdę, że przez ponad 50 dni żyjesz na kredyt, nic za to nie płacąc. Jeśli dokonasz spłaty zadłużenia na karcie kredytowej w terminie określonym przez bank (zazwyczaj data określona jest w informacji o stanie zadłużenia, którą bank wyśle do ciebie przez upływem terminu spłaty długu), również nic nie zapłacisz. Pamiętaj, że przez cały ten okres twoje oszczędności będą pracowały dla ciebie i przyniosą ci odsetki. Dopiero tuż przed momentem spłaty zadłużenia wyjmujesz z konta oszczędnościowego kwotę pieniędzy, której potrzebujesz do spłaty karty kredytowej. I dalej starasz się płacić kartą kredytową. W ten sposób w długim okresie twoje oszczędności będą rosły szybciej, niż gdybyś używał za każdym razem gotówki lub karty płatniczej (tej samej, której używasz przy bankomacie) do finansowania swoich bieżących wydatków.

Pamiętaj, że karta kredytowa służy głównie do dokonywania płatności - rzadko używa jej się do wypłacania gotówki w bankomacie. Zazwyczaj zresztą takie wypłaty nie są opłacalne, ponieważ pobierana jest od nich wysoka prowizja. 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna