Konsumenckie wiem jak

WIEM WIĘCEJ

I że nie opuszczę cię, Mój Banku, aż do śmierci?

Ciekawe wyniki badań konsumentów – okazuje się, że jesteśmy wyjątkowo lojalni wobec banków. Aż 88% klientów europejskich banków pytanych przez Komisję Europejską w specjalnym Eurobarometrze stwierdziło, że nie odczuwa potrzeby przeniesienia swoich oszczędności do innego banku, niż ten, z którego korzysta.

Aż 88% obywateli UE nie zmieniło swojego konta ani razu w ciągu ostatnich 5 lat! Dlaczego? W ich opinii nie było takiej potrzeby. W Polsce ok. 10% respondentów przyznało, że zmieniło lub próbowało zmienić swój główny bank. 80% z osób zmieniających bank uznało to za łatwą czynność. Jednocześnie w innym raporcie Komisja Europejska podaje, że aż 81% respondentów którzy próbowali przenieść się do innych banków, spotkało się z różnego rodzaju  trudnościami przy zmianie rachunku.

Polska jest jednym z 5 krajów, w których zmiana konta jest najmniej kłopotliwa, ale jest tu również duży odsetek klientów niezadowolonych. W 2011 roku odsetek klientów, którzy chcieli zmienić bank i napotkali kłopoty przy zmianie konta, wyniósł ok. 35%. Z niedawno opublikowanego badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że choć banki walczą o pozyskiwanie klientów od swoich konkurentów, konsumenci swój bank zmieniają bardzo niechętnie. Wśród przyczyn tej niechęci dominują obawy przed poświęcaniem temu procesowi znacznej ilości czasu, fakt równoczesnego korzystania z innych produktów (np. kredytu), czy wreszcie podobny poziom usług i cen oferowanych przez większość banków. Według ekspertów Deloitte te właśnie czynniki powodują, że zaledwie 2,35 mln osób w Polsce (przeważnie w grupie wiekowej 36-45 lat). kiedykolwiek zmieniło swój bank.

Jeśli chodzi o Polskę, jesteśmy krajem, gdzie przywiązanie do banku jest bardzo silne, choć zdaniem ekspertów Deutsche Bank będzie się z czasem osłabiać. Banki same też nie zawsze chcą ułatwiać odejście swoim klientom. Im trudniejszy jest proces rezygnacji z danej usługi, tym wyższy poziom niezadowolenia jest potrzebny, aby klient faktycznie zmienił jej dostawcę. „Oznacza to, że często niezadowoleni klienci tkwią w umowach, które nie są dla nich optymalne i nie do końca spełniają ich wymagania. Z drugiej strony dostawcy nie mają dostatecznej motywacji, aby pozyskiwać nowych klientów oferując innowacyjne rozwiązania, nowe usługi czy bardziej atrakcyjne ceny.“ – zauważa Sophie Ahlswede, analityk Deutsche Bank Research.
Komisja Europejska pracuje obecnie nad projektem ustawy, która ma zwiększyć przejrzystość opłat za prowadzenie konta i zasad ich przenoszenia. Konsumenci finansowi mają prawo wyboru banku (banków), w których chcą lokować swoje środki finansowe i wewnętrzne polityki banków nie mogą stać tu na przeszkodzie.

Pamiętajmy, że istnienie konta w banku ma sens głównie wtedy, jak dokonujemy na nim operacji i trzymamy oszczędności. Jeśli dany bank nie spełnia naszych oczekiwań, możemy nie pytając się o jego zgodę założyć rachunek w innym banku. Ten nawet może ułatwić przenosiny, przygotowując dla nas specjalny pakiet usług (np. lepszy kredyt odnawialny na koncie). Przelewamy nasze oszczędności do nowego banku i wypowiadamy umowę w starym. Nie zabiera to wcale wiele czasu – dziś założenie konta i dopełnienie formalności to kilka chwil. Placówek bankowych też nam nie brakuje. Jedno tylko sprawdźmy – upewnijmy się, czy warunki w nowym banku będą dla nas odpowiednio atrakcyjne.

(źródło: Deutsche Bank, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna