Konsumenckie wiem jak

WIEM WIĘCEJ

Konsumenci zbyt ufają instytucjom depozytowym

Czy konsumenci w Polsce sprawdzają instytucje, w których potem lokują swoje środki finansowe? Jak wynika z tegorocznych badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego przez TNS Pentor - Polacy ufają bankom, kasom pożyczkowym i innym instytucjom, które przyjmują ich depozyty pieniężne, nawet jeśli podmioty te nie podlegają nadzorowi państwa.

Z badań wynika, że 76% klientów banków ufa bankom, kasom oszczędnościowo-pożyczkowym (czyli SKOK-om) ufa 91% ich klientów, a "innym instytucjom finansowym" 85% ich klientów. Czy to nie jest powód do obaw? Ostatnie wydarzenia na rynku związane z działalności Amber Gold dowodzą, że być może zaufanie konsumentów do instytucji finansowych jest zbyt wysokie.

Wyniki badań zaskoczyły Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiak, który powiedział: "Ogólna ocena jest taka, że gdziekolwiek nie złoży się pieniądze, to będą one bezpieczne". Jego zdaniem klienci instytucji finansowych raczej zdają sobie sprawę z ryzyka, ale wierzą, że jeżeli coś się stanie, to np. Skarb Państwa i tak zwróci pieniądze.

Według szefa KNF zdumiewające jest także to, że od czasu transformacji, czyli od przeszło 20 lat, podstawowym kryterium wyboru, którym kierują się Polacy deponując pieniądze jest oprocentowanie lokaty. "Być może bierze się to z tego, że od 2000 r. nie było żadnej spektakularnej upadłości, w wyniku której klienci traciliby oszczędności" - powiedział Jakubiak.
Zwrócił uwagę, że pozytywna ocena instytucji finansowych przez ich klientów zmniejsza ich czujność i rozsądną ocenę, co do tego, co jest bardziej ryzykowane, a co mniej. Jakubiak przypomniał, że tylko środki w bankach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku SKOKów – objęte są "systemem prywatnym" z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, ale już środki lokowane w pozostałych instytucjach nie podlegają żadnym gwarancjom poza tym, co udaje się uzyskać z masy upadłości.

Badanie wykazało, że 96% klientów SKOK-ów i innych instytucji oraz 89% klientów banków jest pewna lub spodziewa się, że w sytuacji upadłości instytucji, z usług których korzysta, odzyska swoje pieniądze.

Jednocześnie najważniejszym czynnikiem wyboru instytucji, w której deponowane są pieniądze, jest wysokość oprocentowania. Wskazało na to 68% klientów "innych instytucji", 52% klientów SKOK-ów oraz 47% klientów banków.

58% klientów banków i 61% klientów SKOK-ów przyznaje, że na oszczędzaniu pieniędzy i inwestowaniu zna się słabo lub nie zna się w ogóle. Natomiast 92% klientów banków uważa, że depozyty w bankach są bezpieczne, 82% klientów SKOK-ów, że bezpieczne są depozyty w kasach oszczędnościowych, a 87% klientów innych instytucji, które oferują produkty podobne do lokat uważa, że bezpieczne są depozyty tam złożone.

29% klientów banków nie zastanawiało się nigdy nad bezpieczeństwem powierzonych im środków. W przypadku SKOK-ów i innych instytucji odsetek ten wynosił odpowiednio 34% i 5%.
Badania zrealizowano w dniach 17 stycznia - 16 luty 2012 r. W ich trakcie przeprowadzono 472 wywiady wśród klientów: banków (262 wywiady), SKOK-ów (110 wywiadów) i innych instytucji, które figurują w "ostrzeżeniach publicznych KNF" (100 wywiadów).

(Źródło: PAP, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna