Konsumenckie wiem jak

WIEM WIĘCEJ

Assistance znaczy pomoc

fot. Fotolia

Mimo rosnącej popularności tej formy ubezpieczeń, jeszcze zdecydowana większość Polaków nie wie, że może skorzystać z różnych form ubezpieczeń, które oferują pomoc specjalistów w sytuacji różnego typu zdarzeń, wobec których bywamy bezradni.

Dzięki pakietom sprzedawanym przez firmy ubezpieczeniowe jednym z najbardziej znanych ubezpieczeń assistance jest pomoc drogowa. Jechaliśmy na wakacje i nagle jednocześnie złapaliśmy trzy gumy? Nie ma problemu dzwonimy i za jakiś czas jest pomoc, która pozwoli nam wkrótce kontynuować podróż. Już masz wychodzić z domu, a tu nagle słyszysz syk lecącej wody z rury pod zlewozmywakiem? Nie ma sprawy – dzwonisz pod podany numer i wkrótce przychodzi specjalista, aby naprawić usterkę (jakiś czas temu jeden z banków oferował dodatek do konta bankowego w postaci pomocy hydraulika na wypadek awarii wodnej w mieszkaniu).

Z przeprowadzonego w marcu 2013 r., już po raz piąty, Ogólnopolskiego Badania Assistance wynika, że popularność usług assistance wśród Polaków powoli rośnie – korzystanie z nich deklaruje już blisko 32% respondentów (w 2010 r. - 25%). Największą popularnością cieszy się assistance samochodowy - 91%, assistance medyczny oraz domowy - po 16% respondentów, podróżny - 11%.

Popularność usług assistance ma duży związek z tym, jak kojarzymy tego typu produkty. Najczęściej próbujemy je powiązać z otrzymaniem pomocy na drodze w związku z awarią samochodu (71%). Inne formy takiej pomocy nie są już tak powszechnie rozpoznawane (jedynie 28% potrafi wskazać na różnego typu assistance).

Respondenci badania najczęściej (68%) wskazywali, że korzystają z assistance rzadziej niż raz do roku. Najczęściej pojawiającymi się w badaniu przykładami takich form pomocy były usługi holowania samochodu lub pomocy drogowej (85%), które to usługi przez większość respondentów są odbierane jako najbardziej użyteczne (56%). Na następnych miejscach znalazły się pomoc medyczna (23%) i pomoc podczas podróży zagranicznej (12%).

Osoby korzystające z assistance są zdecydowanie zadowoleni z otrzymanej pomocy (93%). Jest to wynik wyższy o 3 punkty procentowe w stosunku do wyników z poprzedniego badania.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że często usługi assistance powiązane są z produktami bankowymi, np. z kontem bankowym lub kartą kredytową. Zaczynają również stawać się elementem wyróżniającym i uatrakcyjniającym oferty bankowe (tak uważa 75% badanych). 51% uczestników badania przyznało, że skorzystałoby również z innych usług banku, od którego otrzymała pomoc.

Coraz większa dostępność usług finansowych w internecie przekłada się także na preferencje zakupowe użytkowników assistance. Przez internet takie ubezpieczenie chciałoby kupić ponad 30% badanych (z wyraźną przewagą mężczyzn). Pytani o możliwości skorzystania z assistance w przyszłości, respondenci najchętniej wskazywali na ubezpieczenie medyczne (65% kobiet i 39% mężczyzn), samochodowe (51%) oraz podróżne (29%).

V Ogólnopolskie Badanie Assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska. Próba badawcza wyniosła 3019 osób.

(Źródło: ARC Rynek i Opinia, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna