Konsumenckie wiem jak

WIEM WIĘCEJ

Na bank możemy się skarżyć

fot. Fotolia

Ochrona konsumentów obejmuje wszystkie segmenty rynku, także finansowy. Konsumenci finansowi mogą i powinni walczyć o swoje prawa także w relacji do banków i ubezpieczycieli. W warunkach ostrej walki konkurencyjnej stosunkowo łatwo o pomyłkę lub nierzetlną informację – wciąż jeszcze zbyt wiele instytucji myśli o „łapaniu“ klientów (w sieci), a nie o partnerskiej i długofalowej współpracy.

Konsumenci finansowi mają stosunkowo dobre wsparcie instytucji państwowych. Z jednej strony o ich interesy dba Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a z drugiej aktywną rolę pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Jest więc do kogo się zwrócić o pomoc, a wydaje się, że problem relacji konsument – instytucja finansowa jest dla wielu podmiotów rynku finansowego ciągle sporym wyzwaniem.

W 2012 r. połowa skarg, które trafiły do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczyła banków. Takim obszarem, w którym konsumenci mają najwięcej problemów, są kredyty. Klienci mają problemy z ich dostaniem, obsługą i spłatą. Wielu konsumentów skarży się na nierzetelne informacje uzyskiwane od pracowników instytucji finansowych oraz na procedury reklamacji.

W 2012 r. do UKNF klienci złożyli ponad 8300 skarg na swoje instytucje finansowe, z czego ponad połowa dotyczyła banków (4268). Odnotowano wzrost skarg na banki prawie o 20% wyższy niż w 2011 roku. Na ubezpieczycieli poskarżono się ponad 3300 razy, ale w tym wypadku skarg było mniej niż rok wcześniej.

Co najbardziej denerwuje konsumentów finansowych:

  • ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy – różnie to wygląda w różnych bankach (przydałaby się standaryzacja, aby wiadomo było, jakie warunki trzeba spełniać),
  • jakość informacji otrzymywanej od pracowników banków, zwłaszcza przy sprzedaży produktów bankowych (to co mówi pracownik powinno być poparte odpowiednimi dokumentami i zapisami w umowie),
  • skomplikowane i niejasne zapisy umów, w tym także procedury reklamacyjne utrudniające dochodzenie praw,
  • przeciągające się rozpatrywanie skarg przez instytucje finansowe (mają one na to 30 dni od daty otrzymania skargi, ale mogą sobie przedłużyć termin do 90 dni jeśli wyjaśnią przyczyny opóźnienia i wskażą okoliczności przemawiające za dłuższym terminem rozpatrzenia sprawy).

„Z naszego doświadczenia wynika jednak, że większość skarg trafiających do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest bezzasadna.“ - mówi Maciej Krzysztoszek z UKNF. „Po otrzymaniu skargi analizujemy pismo oraz produkt, którego dotyczy. Prosimy bank o przesłanie wyjaśnienia i dodatkowych informacji dotyczących sprawy. Jeśli wówczas prawnicy dopatrzą się nieprawidłowości, urząd podejmuje działania nadzorcze i np. kieruje pismo z wytycznymi do banku, ale również do całego sektora, tak aby podobnych błędów nie popełniali inni.“ - mówi Krzysztoszek.

Źródło: informacje Open Finance, opr. własne

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna