Konsumenckie wiem jak

WYBIERAM

Odpowiedzialny konsument finansowy

fot. Fotolia

Świadomy konsument finansowy to taka osoba, która potrafi uniknąć kłopotów finansowych związanych z błędnymi (pochopnymi) decyzjami. Również taka, która czyta zapisy umowy przed jej podpisaniem. Dzięki rozważnemu postępowaniu unika problemów, które mogłyby wynikać z pochopnych decyzji. Zakupy świadomego konsumenta finansowego są przemyślane mieszczą się w przygotowanym budżecie. Chodzący ideał? Niekoniecznie. 

Niestety w Polsce zbyt wiele osób nie tylko nie postępuje w ten sposób, ale wręcz działa na własną finansową niekorzyśc. Można i trzeba to zmieniać. Dobrą receptą jest edukacja, najlepiej już w szkole, ale przecież braki w wiedzy finansowej możemy nadrobić samodzielnie - sieć zapewnia nieograniczony dostęp do ciekawych informacji. Najważniejsze to chcieć - chcieć bardziej racjonalnie zarządzać pieniędzmi i zmienić dotychczasowe nawyki. 

Codzienne wybory
Praktycznie codziennie odwiedzamy sklepy, gdzie musimy dokonać wyboru. Bardzo często zdarza się, że decyzję o zakupie np. napoju podejmujemy pod wpływem interesującej reklamy, a nie tego czy faktycznie jego jakość odpowiada choć trochę gaży aktora, który prezentuje jego zalety w gazecie.  Niektórzy z nas bardzo łatwo dają się przekonać, zachęcić do tego czy innego produktu np. telefonu komórkowego, nie dlatego, że jest on nam akurat szczególnie potrzebny, ale dlatego, że jest nowy, wygląda ładnie oraz korzysta z niego połowa klasy. A przecież najważniejszym kryterium powinno być nie tylko to, czy dana rzecz ładnie wygląda, ale również to, czy spełnia swoje funkcje i czy naprawdę będzie nam potrzebna. Dlatego warto krytycznie patrzeć na to co widzimy i słyszymy - spece od reklamy znają wiele sztuczek, które mają nas skłonić do sięgnięcia do portfeli. 

Umiejętność krytycznej oceny reklam zaprocentuje szczególnie w przyszłości, gdy staniemy przed wyborem różnego rodzaju produktów finansowych. Musimy pamiętać, że informacje przekazywane nam w kolorowych biuletynach nie zawsze prezentują wszystkie fakty i dane. Często są one podawane nam w taki sposób, abyśmy uwierzyli, że dany produkt jest najlepszy i bez wahania podpisali umowę. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, wystarczy uważna lektura wszystkich zapisów umowy, oraz zadanie odpowiedniej liczby pytań. Pamiętaj, że pracownicy banków i doradcy finansowi są po to, żeby wszystko ci wytłumaczyć - korzystaj z możliwości dopytywania o szczegóły tak często jak uznasz to za stosowne - lepiej stracić nieco czasu, niż pieniądze. 

Najważniejsze przesłanie serwisu www.edukacjakonsumencka.pl wskazuje, że warto oszczędzać, ponieważ oszczędzanie przynosi owoce w wielu życiowych sytuacjach. Nawet jeśli wydaje nam się, że nasze oszczędności powiększają się bardzo powoli, to jednak ciągle ich przybywa. Jeśli trzymamy je na lokacie - zadziała mechanizm procenta składanego i pracować zaczną również nasze odsetki. Drugą ważną wskazówką jest konieczność zachowania rozwagi w inwestowaniu środków – złe inwestycje mogą przynieść nam nie tylko brak zysku, ale również straty finansowe. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób zainwestować pieniądze, najprościej jest wpłacić je do banku na oprocentowane konto oszczędnościowe lub poprosić doradcę finansowego o pomoc (choć tu już doradzamy zasadę ograniczonego zaufania). Pamiętaj, że obecnie bardzo łatwo jest się zadłużyć - karta kredytowa przestała być dobrem luksusowym, a Polacy chętnie ubiegają się o kredyty, szczególnie hipoteczne. Należy jednak pamiętać, że warto zadłużać się tylko wtedy, jeśli dzięki temu powiększamy nasz majątek, na przykład nabywając mieszkanie, lub zyskamy możliwość zarabiania większych pieniędzy (czyli tak naprawdę inwestujemy). Pożyczek i kredytów na bieżące potrzeby należy unikać, choć niekiedy może się to wydawać koniecznością. 

Trzeba sobie uświadomić, że znajomość zasad finansów osobistych i umiejętność korzystania z oferty rynku finansowego należy zaliczyć do podstawowych kompetencji (umiejętności) życiowych niezbędnych w XXI wieku. Warto dbać o stan swojego portfela i mamy nadzieję, że pomoże wam w tym ten serwis edukacyjny.
 
 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna