Konsumenckie wiem jak

WYBIERAM

Jak dbać o bezpieczeństwo finansowe?

Majątek, który gromadzimy przez nasze życie, wymaga szczególnej ochrony. Niejednemu zdarzyło się stracić swoje oszczędności w kilka chwil, podejmując nietrafione decyzje finansowe lub zaniedbując porządek w osobistych finansach (popadając w długi). Bez względu na to, jakim majątkiem dysponujemy, powinniśmy dbać o własne bezpieczeństwo finansowe.

Wyobraźmy sobie, że przez kilka lat odkładaliśmy grosz do grosza i wreszcie zebrała się pokaźna kwota pieniędzy. Skuszeni reklamą inwestujemy całą kwotę w zakup „najlepszych na świecie i gwarantujących extra zysk” produktów finansowych. Po paru miesiącach okazuje się, że straciliśmy połowę zainwestowanej kwoty, a w dodatku rozbiliśmy samochód i potrzebujemy pilnie gotówki na jego naprawę. No i skąd mamy wziąć?

No właśnie, przez bezpieczeństwo finansowe możemy rozumieć wiele działań, które sprzyjać będą stabilności finansowej. Z jednej strony potrzebujemy rzetelnej informacji o stanie naszych miesięcznych wydatków i dochodów (domowego budżetu), czyli wiedzy o tym, na co możemy sobie pozwolić w danym miesiącu, a także systematycznego oszczędzania, nawet niewielkich kwot.

Z drugiej strony powinniśmy zadbać o pewną kwotę środków odłożonych „na wszelki wypadek”, czyli można powiedzieć na taką „poduszkę finansową”, na którą spadniemy, jeśli coś przydarzy nam się w życiu, co pociągnie za sobą znaczne koszty. Oczywiście nie zawsze będziemy w stanie sprawić, aby zgromadzić taką rezerwę, aby w ogóle nie przejmować się tym, co może nastąpić. Chodzi o pewne kwoty pieniędzy, które pozwolą nam pokryć bieżące wydatki przez okres nawet do pół roku, albo zmniejszą straty finansowe powstałe w wyniku nieprzewidzianych wydarzeń.

Nie oznacza to, że powinniśmy mieć cały czas dużą kwotę pieniędzy w domu. Pamiętajmy, że tu one dla nas nie pracują - nie zarabiają dla nas odsetek, jak w banku. Taka „poduszka finansowa” powinna pochodzić ze środków finansowych, które znajdują się na rachunku bankowym, lokatach, niektórych funduszach inwestycyjnych (np. rynku pieniężnego). W razie potrzeby, możemy tu szybko wycofać oszczędności i zdobyć środki na finansowanie niespodziewanych kosztów.

Wreszcie jeszcze jedna kwestia, która dotyczy opisanej na początku sytuacji. Decydując się na inwestycję nie powinniśmy wszystkich środków przeznaczyć na zakup tylko jednego produktu finansowego, zwłaszcza jeśli zalicza się on do inwestycji o wyższym poziomie ryzyka. Może się bowiem okazać, że stracimy na tej inwestycji ze względu na zmianę poziomu cen. Tak się dzieje choćby w przypadku inwestycji w akcje czy w fundusze inwestycyjne akcyjne. Dbając o bezpieczeństwo finansowe w taki sposób inwestujemy, aby wybrać kilka produktów finansowych różniących się o siebie. Takie postępowanie określamy mianem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Przykładowo – kupujemy za połowę inwestowanej kwoty jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego akcyjnego, ale pozostałą kwotę wpłacamy na lokatę w banku i kupujemy obligacje skarbowe. W ten sposób mniej zarobimy, jeśli uda się inwestycja w akcje, ale również poniesiemy mniejsze straty – gdy jedna inwestycja się nie udaje, wciąż możemy zarabiać na pozostałych.

Oczywiście o bezpieczeństwo finansowe dbamy również racjonalnie się zadłużając. Życie ciągle na kredyt (zadłużanie się, aby pokryć bieżące wydatki) nie sprzyja stabilności finansowej. W takich sytuacjach musimy szybko naprawić nasz budżet domowy i sprawić, że pojawi się w nim nadwyżka finansowa.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna