Konsumenckie wiem jak

Czy trudno być świadomym konsumentem?

fot. Fotolia

Praktycznie codziennie stajemy przed decyzją zakupu tego czy innego dobra. Bardzo często zdarza się, że podejmujemy ją pod wpływem interesującej czy ciekawej reklamy. Niektórzy bardzo łatwo dają się przekonać, zachęcić do tego czy innego produktu np. telefonu komórkowego, nie dlatego, że jest on akurat szczególnie potrzebny, ale dlatego, że jest najnowszy, wielofunkcyjny, wygląda ładnie oraz korzysta z niego nasz ulubiony aktor. A przecież najważniejszym kryterium powinno być nie tylko to, czy dana rzecz ładnie wygląda, ale również to, czy spełnia swoje funkcje i czy naprawdę będzie nam potrzebna. Dlatego warto krytycznie patrzeć na to co widzimy i słyszymy we wszechobecnej reklamie atakującej nas z wszystkich stron.

Czytaj więcej...

Jak dbać o bezpieczeństwo finansowe?

Majątek, który gromadzimy przez nasze życie, wymaga szczególnej ochrony. Niejednemu zdarzyło się stracić swoje oszczędności w kilka chwil, podejmując nietrafione decyzje finansowe lub zaniedbując porządek w osobistych finansach (popadając w długi). Bez względu na to, jakim majątkiem dysponujemy, powinniśmy dbać o własne bezpieczeństwo finansowe.

Czytaj więcej...

Odpowiedzialny konsument finansowy

fot. Fotolia

Świadomy konsument finansowy to taka osoba, która potrafi uniknąć kłopotów finansowych związanych z błędnymi (pochopnymi) decyzjami. Również taka, która czyta zapisy umowy przed jej podpisaniem. Dzięki rozważnemu postępowaniu unika problemów, które mogłyby wynikać z pochopnych decyzji. Zakupy świadomego konsumenta finansowego są przemyślane mieszczą się w przygotowanym budżecie. Chodzący ideał? Niekoniecznie. 

Czytaj więcej...

Codzienne wybory

Każdy dzień stawia nas przed koniecznością podejmowania wielu decyzji. Mimo, że pozornie nie dotyczą spraw związanych z pieniędzmi, to najczęściej są to właśnie wybory o charakterze finansowym. Zgodnie ze starym powiedzeniem – czas to przecież pieniądz…

Czytaj więcej...

Od czego zależą moje dochody? (2)

fot. Fotolia

Uwielbiacie Internet? Może on dla was być kopalnią pomysłów, także tych biznesowych, które pozwolą wam zarobić i to jeszcze w okresie nauki szkolnej. Internet daje wam dostęp do informacji, o skali takiej, o jakiej wasi rodzice mogli tylko pomarzyć. Znacie to narzędzie, więc spróbujcie je wykorzystać z pożytkiem dla waszego portfela.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna