Konsumenckie wiem jak

Nie daj się nabić w promocję

fot. Fotolia

To jest pewien paradoks. Z jednej strony kochamy promocje i wówczas chętniej wydajemy nasze pieniądze. Z drugiej strony coraz częściej nie ufamy promocjom, przypuszczając, że "gdzieś tu musi być haczyk" w postaci dodatkowych, ukrytych warunków sprzedaży. Na szczęście istnieją przepisy gwarantujące ochronę konsumentom podczas sprzedaży promocyjnych.

Czytaj więcej...

Zanim podpiszesz, zanim kupisz

fot. Fotolia

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy sprzedaży? Zasadniczo, to sprzedawca i konsument ustalają, co znajdzie się w umowie. Jednak, umowa musi uwzględniać pewne ustawowe warunki, jak również być w zgodzie z zasadami porządku publicznego i moralności.

Czytaj więcej...

Umowa sprzedaży

fot. Fotolia

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie, kiedy sprzedawca oferuje konsumentowi towar lub usługę za wspólnie określoną cenę. Kim jest sprzedawca, kim jest konsument i do czego zobowiązuje ich umowa sprzedaży?

Czytaj więcej...

Umowa sprzedaży: do czego nas zobowiązuje i do czego uprawnia?

fot. Fotolia

Konsument i sprzedawca, związani umową, powinni ze sobą współpracować przez cały okres jej trwania. Każdy z nich podpisując umowę do czegoś się zobowiązuje. To dlatego zanim złożymy podpis pod umową, lub zawrzemy ją w formie ustnej (w ten sposób zawieramy większość umów sprzedaży na co dzień), warto się zastanowić nad konsekwencjami. Mogą być niekiedy przykre.

Czytaj więcej...

Groźny deficyt

fot. Fotolia

Zdrowe finanse domowe to sytuacja, w której comiesięczne dochody przewyższają sumę wydatków ponoszonych w tym samym okresie. Jeśli mamy do czynienia z przeciwną sytuacją, mamy do czynienia z deficytem w domowym budżecie. Potocznie określając, jesteśmy „pod kreską“. Jeśli przydarzy nam się to raz czy dwa razy w roku, nie powinno być problemu – po prostu musimy zadbać, aby w skali całego roku suma dochodów przewyższała zsumowane wydatki. Kiedy deficyt budżetowy staje się groźny dla naszego rozwoju?

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna