Konsumenckie wiem jak

Coraz chętniej kupujemy w internecie

fot. Fotolia

Polacy mają dostęp do coraz szerszej oferty zakupowej, co wynika także z dynamicznego rozwoju polskich sklepów internetowych oraz możliwości korzystania z takich sklepów praktycznie na całym świecie. PayU, dostawca płatności online, przeprowadził badania konsumentów na temat produktów, które kupujemy w sklepach tradycyjnych, a za które coraz częściej decydujemy się płacić w internecie kartami płatniczymi czy przelewami.

Czytaj więcej...

W kantorach internetowych tańsze waluty

fot. Fotolia

Osoby, które zaciągnęły kilka lat temu kredyty mieszkaniowe nominowane w walucie obcej, przy znacznie wyższym obecnie kursie tych walut w stosunku do złotego, ponoszą wyższe koszty spłaty kredytu. Dotyczy to w szczególności tych kredytobiorców, którzy muszą spłacać kredyty we franku szwajcarskim. Ale nawet i oni mogą poszukać pewnych oszczędności... w kantorach internetowych

Czytaj więcej...

Jaką ochronę daje nam gwarancja?

fot. Fotolia

Gwarancje zostały ustanowione po to, by roztoczyć nad konsumentem lepszą ochronę przy zakupie dóbr i usług. Są one oferowane przez producentów i sprzedawców jako dodatkowa forma ochrony do jego ustawowych praw. Od momentu wprowadzenia w życie ustawy o sprzedaży konsumenckiej mamy prawo do większych oczekiwań wobec sprzedawcy, ale musimy być aktywni i świadomi tych praw.

Czytaj więcej...

Zasady prezentowania obniżek i promocji

fot. Fotolia

Cenę oferowanych produktów i usług sprzedawca może określać sam, jednak z uwzględnieniem pewnych zasad. Reguły prezentowania obniżek i promocji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. 99, poz. 894, z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Zasady oznaczania i prezentowania cen

fot. Fotolia

Cena to ilość pewnego dobra (zwykle pieniądza) dotycząca towaru lub usługi, do których praw zrzeka się sprzedający przyjmując od kupującego dane dobro. Chociaż w sklepach cena ustalana jest przez sprzedającego, to w gruncie rzeczy największy wpływ na nią mają konsumenci. Cóż bowiem sprzedawcy po wysokiej cenie, skoro nikt nie będzie chciał kupić danego dobra.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna