Konsumenckie wiem jak

Poradnik finansowy dla młodych konsumentów

[27.07.2009] Przejrzyj Twoje Finanse. Opublikowaliśmy w serwisie zbiór krótkich i przydatnych materiałów dotyczących najważniejszych aspektów zarządzania własnymi finansami. Przygotowane materiały powstały głównie z myślą o młodych osobach, które dopiero zdobywają cenną wiedzę finansową. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej...

Finanse.mp3

fot. Fotolia

Popularność nagrań .mp3 zachęca do ich szerszego wykorzystania w edukacji. Celem projektu Fundacji Teraz Edukacja pt. "Finanse.mp3" jest podniesienie poziomu świadomości finansowej młodych konsumentów finansowych z warszawskich gimnazjów (wiek 13-15 lat) przy wykorzystaniu działań edukacyjnych prowadzonych w sieci Internetu i podkastów.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna