Konsumenckie wiem jak

Koniec pierwszego cyklu programu

Pierwszy cykl ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych "W dorosłe życie bez długów" został zrealizowany w 24 technikach i szkołach zawodowych w Warszawie, w Gdańsku i w Łodzi. Wzięło w nim udział 1178 uczniów w wieku 16-19 lat.

Czytaj więcej...

Materiały dydaktyczne do edukacji konsumenckiej

W ramach ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych "W dorosłe życie bez długów" przygotowano materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów. Podobnie jak w fazie pilotażowej, powstało w sumie 6 scenariuszy zajęć.

Czytaj więcej...

Ankieta dla nauczycieli: technologie w nauczaniu

Zapraszamy nauczycieli polskich szkół do udziału w badaniu poświęconym wykorzystaniu technologii informacyjno-edukacyjnych w nauczaniu, realizowanym w ramach innowacyjnego projektu dla szkół pt. Moj@ Edukacja. Chcielibyśmy poznać doświadczenia nauczycieli z codziennej pracy z TIK w szkole. Zebrane dane posłużą do sporządzenia raportu na temat wykorzystania technologii edukacyjnych w polskich szkołach. Prosimy o odpowiedź na zadane pytania - najlepiej byłoby, gdyby z każdej szkoły 2 osoby odpowiedziały na pytania: nauczyciel informatyki i nauczyciel innego przedmiotu.

Ankietę można wypełnić tutaj.

Szkolenia nauczycieli i współpraca ze szkołami

Podczas realizacji programu edukacji konsumentów finansowych "W dorosłe życie bez długów" odbyły się trzy szkolenia dla nauczycieli przygotowujące ich do udziału i realizacji programu w szkołach.

Czytaj więcej...

Dzieci i reklamy

Dzieci i młodzież są ważną grupą docelową branży reklamowej. Reklama od najmłodszych lat kształtuje postawy konsumenckie. Przekłada się to wprost na zachowania młodzieży i młodych dorosłych na rynku. To dlatego tak istotna jest rola szkoły i edukacji konsumenckiej, zwłaszcza w wymiarze edukacji młodych konsumentów finansowych.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna