Konsumenckie wiem jak

Większość polskich konsumentów finansowych nie ma oszczędności

Aż 63% Polaków deklaruje, że posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów, zaś 23% twierdzi, że jest ona dobra. Prawie połowa nie ma odłożonych żadnych środków na tzw. „czarną godzinę", ale jednocześnie Polacy chętniej, niż inne nacje zadłużają się, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie grupy ING w 10 krajach na świecie.

Czytaj więcej...

Wystartował ogólnopolski program "W dorosłe życie bez długów"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Jest to kontynuacja pilotażowej edycji programu realizowanej w ubiegłym roku. Realizacja programu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Banku Polskiego.

Czytaj więcej...

Polacy w kredytowej pętli

Zbyt łatwo przychodzi nam zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie bieżących wydatków. Pod względem zadłużenia na cele konsumpcyjne Polacy przekroczyli już europejską średnią.

Czytaj więcej...

Nie tylko matematyka i polski. Nauczmy się oszczędzać!

Już od poniedziałku rozpoczynają się obchody Światowego Dnia Oszczędzania – Fundacja Kronenberga po raz czwarty organizuje akcję Tydzień dla Oszczędzania (25-31 października). Tegoroczna edycja akcji ma na celu budowanie świadomości, że dzięki wiedzy z zakresu finansów osobistych każdy z nas jest w stanie dobrze gospodarować własnym budżetem.

Czytaj więcej...

Uwaga na doradców finansowych

Pośrednicy kredytowi są istotnym kanałem dystrybucji produktów finansowych do osób poszukujących finansowania swoich potrzeb. Szacuje się, że obecnie co czwarty kredyt bankowy jest udzielany za ich pośrednictwem. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zabrał głos w sprawie pośredników kredytowych - w komunikacie z 29 stycznia 2010 r., zwraca uwagą na kilka aspektów działalności pośredników kredytowych.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna